Miljö & Klimat Ring oss: 070-400 26 82

“Hållbarhet – ett sätt att leva.
Långsiktighet – ett sätt att överleva.”

Vi håller på att forma en ny värld under ett eget begrepp. Likt planetens form av en cirkel, likt ekosystemet och kretsloppet, som en del av en helhet och utifrån begränsade resurser, cirkularitet! Vi ringde upp Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken.
– I en cirkulär värld kommer allt tillbaka till oss i ett slags oändligt kretslopp – både det bra och det dåliga och vår resursförbrukning inte är hållbar i en framtid. Läs mer, lär mer och få flera bra tips här!