Miljö & Klimat Ring oss: 070-400 26 82

”Hållbarhet – ett sätt att leva.
Långsiktighet – ett sätt att överleva.”

State of the World’s Trees, den 5-åriga internationella studien – och den största i sitt slag – presenterades nyligen och visade på alarmerande resultat.

“Trees are essential … it’s like a Jenga tower. Pull the wrong one out and the ecosystem falls apart,” said the report’s lead author, Malin Rivers, the head of conservation prioritisation at Botanic Gardens Conservation International. Läs hela artikeln på The Guardian

Vi håller på att forma en ny värld under ett eget begrepp. Likt planetens form av en cirkel, likt ekosystemet och kretsloppet, som en del av en helhet och utifrån begränsade resurser, cirkularitet! Vi ringde upp Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken.
– I en cirkulär värld kommer allt tillbaka till oss i ett slags oändligt kretslopp – både det bra och det dåliga och vår resursförbrukning inte är hållbar i en framtid. Läs mer, lär mer och få flera bra tips här!