Miljö & Klimat 

”Hållbarhet – ett sätt att leva.
Långsiktighet – ett sätt att överleva.”

COP27 – världens länder möts igen. Läget är mycket allvarligt.
”Kampen gäller våra liv och vi håller på att förlora”

COP27 (6 nov-18 nov 2022) Sharm el-Sheikh, Egypten Under klimattoppmötet inledde FN:s generalsekreterare med ett skarpt tal och varnade; ”Mänskligheten kan välja att samarbeta eller gå under. Antingen en klimatsolidaritetspakt eller en kollektiv självmordspakt…” Läs mer om COP27- länk till UNFCCC 

FN: s verkställande sekreterare för klimatförändringar bad regeringarna i sitt öppningsanförande att fokusera på tre kritiska områden vid COP27. Den första är en omvälvande övergång till genomförandet av Parisavtalet och att omsätta förhandlingarna i konkreta åtgärder”… Läs mer

Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Rapporten överlämnades till regeringen 2021 och innehåller också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna.

Läs mer och titta på de visualiserade riskområdena här.

State of the World’s Trees, den 5-åriga internationella studien – och den största i sitt slag – presenterades nyligen och visade på alarmerande resultat.

“Trees are essential … it’s like a Jenga tower. Pull the wrong one out and the ecosystem falls apart,” said the report’s lead author, Malin Rivers, the head of conservation prioritisation at Botanic Gardens Conservation International. Läs hela artikeln på The Guardian

Vi håller på att forma en ny värld under ett eget begrepp. Likt planetens form av en cirkel, likt ekosystemet och kretsloppet, som en del av en helhet och utifrån begränsade resurser, cirkularitet! Vi ringde upp Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken.
– I en cirkulär värld kommer allt tillbaka till oss i ett slags oändligt kretslopp – både det bra och det dåliga och vår resursförbrukning inte är hållbar i en framtid. Läs mer, lär mer och få flera bra tips här!