Utbildningar & Seminarier. Kontakta oss: 070-400 26 82

FÖRETAG:

Effektiv Krisledning – För företag.
OBS: Pga rådande omständigheter genomföras utbildningen online. 

PRIVATPERSON:

Överlevnadskurs
OBS: INSTÄLLD!

overlevnadsutbildning

Genomförda Utbildningar & Seminarier

FÖRETAG:

5 DECEMBER, LINKÖPING
När krisen kommer – Seminarie

27 FEBRUARI, LINKÖPING
World Innovation Circle -Seminarium  

seminarium_5dec_kris_beredskap