En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer.
För en hållbar morgondag!

DET HÄR GÖR VI!

Portalen och portalens kanaler är plattformen för att sprida och erbjuda kunskap, engagemang och samverkan för en hållbar och trygg utveckling.

  • Vi erbjuder utbildningar, seminarium, workshops, driver projekt och utför uppdrag på förfrågningar.
  • Vi samverkar med professionella aktörer och partners
  • Vi sprider insikter och kunskap för att skapa engagemang och verkstad. Verkstad skapar resultat.

Gemensamt vill vi medverka till förändring för att uppnå en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt. Portalen är en viktig och oberoende kommunikationskanal som bjuder in till att synas och höras utanför egna givna kanaler och skapa  “korsbefruktningar” där syftet är att stimulera och utöka möjligheterna att nå gemensamma mål för en hållbar utveckling.

HÅLLBAR UTVECKLING

AUGUSTI 2021
State of the World’s Trees, den 5-åriga internationella studien – och den största i sitt slag – presenterades nyligen och visade på alarmerande resultat.
“Trees are essential … it’s like a Jenga tower. Pull the wrong one out and the ecosystem falls apart,” said the report’s lead author, Malin Rivers, the head of conservation prioritisation at Botanic Gardens Conservation International. Läs hela artikeln på The Guardian

KRIS OCH BEREDSKAP

KRISBEREDKSPASVECKAN_2021

Tema: DEMOKRATI

Just nu pågår planeringen inför Krisberedskapsveckan 27 september – 3 oktober. I år firar Sverige 100 år av demokrati där regeringen genomför en nationell kraftsamling för att uppmärksamma demokratiåret. Som en del i MSBs uppdrag ingår att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Kampanjen 2021 kommer därför att ha demokratitema i någon form. Krisberedskapsveckans huvudbudskap är att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Nyhetsbrev och Facebook

pexels-daniel-reche-1556691

Följ oss gärna i vårt nyhetsbrev. Skrolla ner på startsidan och uppge namn och mailadress. KLART!

Vi skickar ut nyhetsbrev när vi har något att berätta och vill uppmärksamma och inte för att vi ska göra något per kontinuitet. När du får nyhetsbrev från oss hittar du med all säkerhet något som fångar ditt intresse och berör oss alla. Har du frågor eller tips eller något som du önskar att vi uppmärksammar, får du gärna kontakta oss per mail eller telefon. Vill du följa oss på Facebook hittar du länken längst ner här på sidan.

BOKTIPS

En bok kvar! 190 kr inkl. moms

Årtioende för årtioende beskriver den fram till 2100 vad som kommer att hända med vårt klimat och hur vi kommer att påverkas. Spännande, otäck, insiktsfull och med stöd från den mest avancerade klimatforskningen. “En bulldozer”,  “befriande”, “pulshöjande” Läs mer här! 
Maila oss vid köp av boken. Vi kontaktar dig! krisochberedskap@miljoochklimatporteln.se

PARTNERS:

Prenumerera på Miljö- och Klimatportalens nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet får du senaste nytt från Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Vi bjuder på kunskap och insikter och informerar om seminarier, utbildningar och aktiviteter.