En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer.
För en hållbar morgondag!

DET HÄR GÖR VI!

Portalen är en oberoende plattform för att sprida kunskap och  insikter och erbjuder tjänster inom Miljö- & Klimat/Kris & Beredskap. Miljö- & Klimat/Kris & Beredskap har starka kopplingar till varandra när vi säkrar näringslivet/affären och samhället i en omställning och för en hållbar utveckling och framtid. Planetens tydliga gränser och förutsättningar utgör det självklara ramverket.

  • Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, seminarium, workshops, driver projekt och utför uppdrag på förfrågningar.
  • Vi samverkar med professionella aktörer och partners
  • Vi ska missionera hållbarhetsarbete, inspirera och skapa engagemang. Vi tror på samverkan och dialog för att hitta lösningar. Vi behöver nya förebilder, värdegrunder och tankemönster för att skapa värden utöver de ekonomiska.
    Verkstad skapar resultat.

AffärsUTrymmet Nätverk, är nätverket för en hållbar utveckling för små och medelstora företag. AffärsUTrymmet drivs av stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap. I nätverket fokuserar man på ”En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara” genom kunskap, diskussion, samverkan och engagemang. Varje träff har intressanta gäster som sätter temat för diskussionerna. Syftet är att hålla frågorna levande och nyttan med att kunna plocka hem insikter och engagemang in i den egna verksamheten. 
Besök AffärsUTrymmet nätverk hemsida här.

Kris och Beredskap

Beredskapsveckan

Årets tema 2024 - Sätt igång!

Den 23-29 september genomförs Beredskapsveckan 2024.
Det är en uppmaning om att inte vänta med att stärka sin egenberedskap utan att göra det redan nu. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle. Beredskap måste byggas i ett normalläge.
Länk MSB

HÅLLBAR UTVECKLING

havsband

Klimatförändringen är tydlig redan idag

Det finns ett givet ramverk med en stående punkt som måste in på allas agendor – NU! Hur ska vi hantera en hållbar utveckling med tillväxt inom de planetära gränserna? Vi tipsar om;
– Syntesrapporten på SMHIs hemsida (möjligheter på sid 27): LÄNK
– Kunskapsbanken på SMHI: LÄNK

KLIMATOMSTÄLLNING

Listan som hjälper dig att komma igång med klimatomställningen

De flesta små och medelstora företag vet att vi står inför stora utmaningar för att hindra den destruktiva klimatutvecklingen. Men nu gäller det att hämta hem och plocka ner det komplexa och sätta på sig klimatglasögonen och se på verksamheten på ett sätt som man förmodligen inte brukar.

Oavsett så börjar hela resan med att ta reda på vad det hela handlar om och vad vi alla måste göra. Läs listan med frågor som kan hjälpa dig att komma igång!

HÅLLBAR UTVECKLING

Tillgängliga och kostnadsfria alternativ för företag

En omställning för en hållbar utveckling kan kräva både verktyg, metoder och nya arbetssätt. Här finns en lista som Nationell samordnare Agenda 2030 tagit fram, med kostnadsfria tillgängliga alternativ för organisationer!

HÅLLBAR UTVECKLING – HUR KAN VI BÖRJA?

Fyra gånger snabbare uppvärmning

Människan står inför livsavgörande villkor. Våra vägval och beslut idag är avgörande för vad vi kommer stå inför om några årtionden där vår stora utmaning är ökad samverkan för att lyckas. Våra psykologiska och beteendemässiga barriärer måste övervinnas, hur vi hanterar och ställer oss till framtiden och de till synes overkliga secenarios som forskare världen över varnar för. Det handlar om vår förmåga att inse faktum där konsekvenserna direkt kommer beröra dig, din vardag och ditt liv. Att vi alla har ett ansvar i en förändring. Vi har fortfarande möjlighet att ändra den negativa utvecklingen! Lär dig mer och få inspiration om ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. LÄNK

HÅLLBAR UTVECKLING

Hur ska vi starta upp hållbarhetsarbetet i företaget?

Börja med att gräva där ni står!
Steg 1: Ta in kunskap och inspiration för att skapa motivation.
Så här låter det ofta när en person eller organisation kontaktar oss;
”Kan ni komma och hålla ett föredrag eller workshop om hållbarhet? Vi vill ta tag i vårt hållbarhetsarbete och behöver en bra start/kickoff.”

Och visst gör vi det! Det kommer bli insiktsfullt, intressant och inspirerande.
Ni avsätter en halv dag för aktiviteten och vi anpassar gärna innehållet om ni har speciella önskemål. Hör av dig! (Kontakt: Maria Floxner 0706-209656)

KRIS & BEREDSKAP

Åtgärder för att stärka civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen.
– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, betonar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Läs MSBs pressmeddelande

MILJÖ & KLIMAT

22 maj Internationella dagen för biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en av de planetära gränser som människan överskridit mest och är starkt hotad. Den är så viktig för planeten och människans överlevnad att den är ett av de 17 globala målen på agendan för en hållbar utveckling. (Nr 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD). FN har initierat internationella dagar som kallas för FN-dagar. Det handlar om händelser, teman eller företeelser som uppmärksammas extra varje år. Den 22 maj har kommit att bli ett allt mer viktigt datum på grund av den snabba klimatutvecklingen. Vi tipsar om ”Humleprojektet” för dig som vill stödja och sprida kunskapen om vikten av biologisk mångfald. Läs mer här!

MILJÖ & KLIMAT

FORSKARE HAR FUNNIT MIKROPLASTER I VÅRT BLOD!

För första gången har forskare nu funnit mikroplaster i vårt blod där nästan 80% av försöksgruppen hade partiklarna i blodet. (Läs SVD.se artikel) I en fjärdedel av blodproverna fann forskarna polyeten, PE, som finns i kablar, köksredskap, leksaker och plastpåsar. Studien har nyligen publicerats på Environment International .
Här hittar du mer information om mikroplaster på Livsmedelsverkets hemsida.

I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Plastskräpet som till exempel består av olika plastartiklar och fiskeredskap fragmenteras sakta ner till mikroplaster och beroende på typ av plast, temperatur och exponering för solljus kan nedbrytningen ta flera hundra år.
Idag finns det stora kunskapsluckor om hur människor och miljön påverkas av mikroplast. Det är därför viktigt med ytterligare studier för att fastställa de långsiktiga effekterna, enligt Naturvårdsverket. Läs mer här

Not. Nanoplast är partiklar som är ännu mindre än mikroplast och har samma storleksordning som bakterier och virus. Läs mer om mikro- och nanoplast här

MILJÖ & KLIMAT

Plastproduktionen ökar enormt - är bioplast bättre?

Bioplast kan som uttryck skapa viss förvirring. Enligt Svensk Plastindustriförening kan man avse ”egenskapen att plasten är biologisk nedbrytbar eller komposterbar, att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad”. (Läs mer här)
Biobaserad plast kan vara gjord av majs eller exempelvis sockerrör. Men  det är viktigt att kolla upp om plasten kan återvinnas eller om den behöver vara biologisk nedbrytbar eftersom det kan krävas industriell kompostering för att bryta ner plasten och den lösningen finns inte tillgänglig i Sverige idag.
En sak är säker, vi har i dag stort behov av plast i vår vardag och i vår värld och plasten har som material öppnat många nya vägar och löst problem. Men frågan är, vad är priset vi får betala och vilken plast är att föredra med förankring i miljöaspekten? Läs mer ”5 sanningar om plast” Naturskyddsföreningen

MILJÖ & KLIMAT / HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatets förändring och dess effekter påverkar oss redan idag och konsekvenserna blir allt mer allvarliga.

IPCC (FN:s klimatpanel) senaste rapport har rubriken – Klimat i förändring 2023 – Syntesrapport. En icke-officiell svensk översättning av huvudslutsatserna kan läsas på SMHIs hemsida, från sammanfattningen för beslutsfattare (SPM) av rapporten ”Klimat i förändring 2023 – Syntesrapport” som FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 20 mars 2023. Läs mer på SMHI:s

MILJÖ & KLIMAT

FÖR PRIVATPERSONER
ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt konsumtionsbaserade klimatavtryck, vilket är i snitt ungefär 10 ton CO2e per person och år i Sverige. Snittet i världen ligger på cirka 5 ton Co2e per person och år. TESTA KLIMATKALKYLATORN HÄR!

KRIS & BEREDSKAP

FEBRUARI 2022
…Han måste ta sig till riggens kommandocentral och rapportera. Det är hans ansvar. Han hör larmet gå på riggen och radiorop på hjälp. ”Mayday mayday mayday. We’ve lost power, we have fire, man overboard on the forward deck”. Alla säkerhetssystem som ska skydda besättningen har fallerat. Livbåtarna har åkt och lämnar Mike och sju andra från besättningen kvar på riggen. Explosionen inträffar den 20:e april 2010, men egentligen har katastrofen byggts upp i flera veckor… Läs mer

ARTIKEL 3: Skribent NICOLETTA BAROUTSI, NPA
Artikeln ingår i en serie om tio som publiceras i samverkan med Nordic Protection Academy – NPA och under temat Kris & Beredskap. Syftet är att sprida lärdom och insikt samt vikten av Kris & Beredskap i en hållbar utveckling.

HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLET

FEBRUARI 2022
Vi behöver cybersäkerhet för att skydda samhällsviktiga funktioner.
IVAs projekt ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot. I fokus står också politiska initiativ och beslut som krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige. Projektet pågår 2021-2023 och tar bland annat fram beskrivningar av nuläge och framtid. Exempel på frågeställningar är;

  • Vilka är de främsta orsakerna till dagens cybersäkerhetsproblematik?
    Vilken utveckling väntar i framtiden?
  • Vilka hot och möjligheter skapar den tekniska utvecklingen för cybersäkerheten?

Läs mer om projektet, se seminarium etc här

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. IVA bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

Hållbar utveckling

Varför så mycket prat om koldioxid?

Det vi upplever idag med klimatet är en konsekvens av våra utsläpp bakåt i tiden och det kommer vi få leva med i en överskådlig framtid. Vi betalar alltså fakturan på det vi har gjort bakåt i tiden – nu. Sannolikheten att extrema temperaturer kommer att öka framöver är stor och är en följd av det varmare klimatet. DET går inte att fixas till. Men vi måste bryta trenden nu för att påverka framtiden och undvika ett katastrofläge. Med det menas – lyckas vi inte göra något nu, kommer vi att komma till ett oåterkalleligt läge som är bortom kontroll. Eftersom processen är så långsam och möjligheterna att påverka de höga halterna av koldioxid, så är det väldigt bråttom med att få ner koldioxidutsläppen. Läs mer och få superbra tips!

Prenumerera på Miljö- och Klimatportalens nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet får du senaste nytt från Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Vi bjuder på kunskap och insikter och informerar aktiviteter.