En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer.
För en hållbar morgondag!

DET HÄR GÖR VI!

Portalen är en oberoende plattform för att sprida kunskap och  insikter och erbjuder tjänster inom Miljö- & Klimat/Kris & Beredskap. Miljö- & Klimat/Kris & Beredskap har starka kopplingar till varandra när vi säkrar näringslivet/affären och samhället i en omställning och för en hållbar utveckling och framtid. Planetens tydliga gränser och förutsättningar utgör det självklara ramverket.

  • Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, seminarium, workshops, driver projekt och utför uppdrag på förfrågningar.
  • Vi samverkar med professionella aktörer och partners
  • Vi ska missionera hållbarhetsarbete, inspirera och skapa engagemang. Vi tror på samverkan och dialog för att hitta lösningar. Vi behöver nya förebilder, värdegrunder och tankemönster för att skapa värden utöver de ekonomiska.
    Verkstad skapar resultat.

AffärsUTrymmet Nätverk, portalens nätverk för företag. För att säkra affären måste näringslivet ställa om. I nätverket fokuserar vi på ”En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara”. Kunskap, diskussion, samverkan och engagemang
Besök AffärsUTrymmet nätverk hemsida här.
AffärsUTrymmet Program, en 10 v. kurs (ca halv dag/vecka) för företag som vill ta omtag om verksamheten och hållbarhetsarbetet.  Programmet skapar förutsättningar för  företaget att säkra affärsutrymmet på morgondagens affärskarta. (Genomförs på uppdrag)

KLIMATOMSTÄLLNING

Hur kan företag starta upp arbetet med klimatomställningen?

De flesta små och medelstora företag vet att vi står inför stora utmaningar för att hindra den destruktiva klimatutvecklingen. Men nu gäller det att hämta hem och plocka ner det komplexa och sätta på sig klimatglasögonen och se på verksamheten på ett sätt som man förmodligen inte brukar.

Oavsett så börjar hela resan med att ta reda på vad det hela handlar om och vad vi alla måste göra. Läs listan med frågor som kan hjälpa dig att komma igång!

HÅLLBAR UTVECKLING

Hur ska vi starta upp hållbarhetsarbetet i företaget?

En omställning för en hållbar utveckling kan kräva både verktyg, metoder och nya arbetssätt. Här finns en lista som Nationell samordnare Agenda 2030 tagit fram, med kostnadsfria tillgängliga alternativ för organisationer!

HÅLLBAR MÄNNISKA

Fyra gånger snabbare uppvärmning

”Sommaren 2022 påminns hela världen återigen om hur ödesdigra klimatförändringarna är. Värmeböljor skördar liv, torkar ut transportvägar, ökar antalet skogsbränder och stänger driften i kärnkraftverk i Europa. Matproduktionen tar stryk. I Kanada har hettan lett till massiv fiskdöd. Det här är händelser som kommer att förstärkas av att den arktiska uppvärmningen går så snabbt”
En ny studie som publicerats av finska forskare ligger till grund för artikeln om uppvärmningen vid Arktis/polerna som publicerades 12 aug av Dagens PS Hållbarhet.  Läs hela artikeln här.

Människan står inför livsavgörande villkor. Våra vägval och beslut idag är avgörande för vad vi kommer stå inför om några årtionden där vår stora utmaning är ökad samverkan för att lyckas. Våra psykologiska och beteendemässiga barriärer måste övervinnas, hur vi hanterar och ställer oss till framtiden och de till synes utopiska secenarios som forskare världen över varnar för. Det handlar om vår förmåga att inse faktum där konsekvenserna direkt kommer beröra dig, din vardag och ditt liv. Att vi alla har ett ansvar i en förändring. Vi har fortfarande möjlighet att ändra den negativa utvecklingen!

HÅLLBAR UTVECKLING

Hur ska vi starta upp hållbarhetsarbetet i företaget?

Börja med att gräva där ni står! Ta reda på vad det handlar om. Vi får ständigt förfrågningar som låter ungefär så här;
– ”Kan ni komma och hålla ett kort seminarium om hållbarhet? Vi ska/vill ta tag i vårt hållbarhetsarbete, behöver jobba med att hitta affären och tänkte att vi behöver en bra start/kickoff.”
– ”Det är en utmärkt idé och vi kommer gärna!”
Vi berättar och förklarar kort vad det handlar om. Alla i rummet ska förstå och vara med på båten. Det kommer bli insiktsfullt, intressant och inspirerande och slutligen landar vi i en mindre workshop som är kopplad till er verksamhet. ”Nu är ni på gång!” Ni avsätter en halv dag för aktiviteten och vi anpassar gärna innehållet om ni har speciella önskemål. Lugn, vi lämnar inte båten hur som helst därefter. Vill ni ha fortsatt hjälp så är vi flera med olika kvalifikationer som kan hjälpa er och följa er på resan. Vi finns när ni behöver oss! Men resan börjar alltid med något. Hör av dig! (Kontakt: Maria Floxner 0706-209656)

KRIS & BEREDSKAP

Åtgärder för att stärka civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen.
– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, betonar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Läs MSBs pressmeddelande

MILJÖ & KLIMAT

22 maj Internationella dagen för biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en av de planetära gränser som människan överskridit mest och är starkt hotad. Den är så viktig för planeten och människans överlevnad att den är ett av de 17 globala målen på agendan för en hållbar utveckling. (Nr 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD). FN har initierat internationella dagar som kallas för FN-dagar. Det handlar om händelser, teman eller företeelser som uppmärksammas extra varje år. Den 22 maj har kommit att bli ett allt mer viktigt datum på grund av den snabba klimatutvecklingen. Vi tipsar om ”Humleprojektet” för dig som vill stödja och sprida kunskapen om vikten av biologisk mångfald. Läs mer här!

MILJÖ & KLIMAT

FORSKARE HAR FUNNIT MIKROPLASTER I VÅRT BLOD!

För första gången har forskare nu funnit mikroplaster i vårt blod där nästan 80% av försöksgruppen hade partiklarna i blodet. (Läs SVD.se artikel) I en fjärdedel av blodproverna fann forskarna polyeten, PE, som finns i kablar, köksredskap, leksaker och plastpåsar. Studien har nyligen publicerats på Environment International .
Här hittar du mer information om mikroplaster på Livsmedelsverkets hemsida.

I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Plastskräpet som till exempel består av olika plastartiklar och fiskeredskap fragmenteras sakta ner till mikroplaster och beroende på typ av plast, temperatur och exponering för solljus kan nedbrytningen ta flera hundra år.
Idag finns det stora kunskapsluckor om hur människor och miljön påverkas av mikroplast. Det är därför viktigt med ytterligare studier för att fastställa de långsiktiga effekterna, enligt Naturvårdsverket. Läs mer här

Not. Nanoplast är partiklar som är ännu mindre än mikroplast och har samma storleksordning som bakterier och virus. Läs mer om mikro- och nanoplast här

MILJÖ & KLIMAT

Plastproduktionen ökar enormt - är bioplast bättre?

Bioplast kan som uttryck skapa viss förvirring. Enligt Svensk Plastindustriförening kan man avse ”egenskapen att plasten är biologisk nedbrytbar eller komposterbar, att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad”. (Läs mer här)
Biobaserad plast kan vara gjord av majs eller exempelvis sockerrör. Men  det är viktigt att kolla upp om plasten kan återvinnas eller om den behöver vara biologisk nedbrytbar eftersom det kan krävas industriell kompostering för att bryta ner plasten och den lösningen finns inte tillgänglig i Sverige idag.
En sak är säker, vi har i dag stort behov av plast i vår vardag och i vår värld och plasten har som material öppnat många nya vägar och löst problem. Men frågan är, vad är priset vi får betala och vilken plast är att föredra med förankring i miljöaspekten? Läs mer ”5 sanningar om plast” Naturskyddsföreningen

KRIS & BEREDSKAP

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Äkthet är det mest centrala i all källkritik; är källan det den utger sig för att vara? Här handlar det om att ta reda på vem som ligger bakom källan, hur informationen kom till och vad avsikten var med tillkomsten. Ju färre punkter som går att slå fast, desto lägre trovärdighet. LÄS MER PÅ; Källkritik (msb.se)

KRIS & BEREDSKAP 

cyberattack

Om Rysslands invasion av Ukraina

MSB har samlat information om vad du som företag och myndighet kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till privatpersoner. Vad kan myndigheter och företag göra? Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet.
Här finns stöd och mer information om hur ni kan arbeta med det. LÄNK

Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap lyfter i synnerhet ”Dags att se över cyberhygienen i verksamheten” LÄNK 
Cyberattacker (exempelvis ransomware) kan få stor påverkan på kritiska funktioner, både i samhället och för enskilda företag.
Därför ser CERT-SE behov av att påminna om vad organisationer kan göra för att säkerställa sin cyberhygien. CERT-SE ansvarar för den svenska it-incidentberedskapen vid MSB. Säkra dina lösenord företag och privatperson – Läs här

MILJÖ & KLIMAT / HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatets förändring och dess effekter påverkar oss redan idag och konsekvenserna blir allt mer allvarliga.

IPCC (FN:s klimatpanel) senaste rapport – Vårt klimat i förändring –  släpptes den 28 feb 2022. Genomförd klimatanpassning har delvis lindrat konsekvenserna, men åtgärderna har inte hållit jämna steg med den ökande klimatförändringen. Den globala växthuseffekten är ett direkt hot mot planeten, ekosystemen, samhällen och människan och tiden börjar bli knapp. Läs mer på SMHI:s

MILJÖ & KLIMAT

FÖR PRIVATPERSONER
ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt konsumtionsbaserade klimatavtryck, vilket är i snitt ungefär 10 ton CO2e per person och år i Sverige. Snittet i världen ligger på cirka 5 ton Co2e per person och år. TESTA KLIMATKALKYLATORN HÄR!

KRIS & BEREDSKAP

FEBRUARI 2022
Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. På de här sidorna finns flera tips på vad du kan göra.
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?
En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter.
Läs mer på MSBs hemsida.

HÅLLBAR UTVECKLING 

Foto: Fredrik Schlyter

Vill ditt företag ingå i ett sammanhang för en hållbar utveckling?

Näringslivet håller på att ställa om för att säkra affären på en affärskarta som är under stor förändring. Men hur gör vi i en omställning – små och medelstora företag, 99,9% av svenskt näringsliv? Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. AffärsUTrymmet är ett nätverk med möjlighet för företaget att ingå i ett sammanhang. Syftet är att identifiera företagets värde och möjligheter och hitta de förändringar som bör ske och i det affärsutrymme som företaget ska verka i. Att navigera i en osäkertid kräver ödmjukhet och lyhördhet. Resan är lättare om Du ingår i ett sammanhang där vi alla står inför arbetet med en hållbar utveckling. Vi träffas fyra gånger per år och håller frågorna om hållbar utveckling levande och ser till att det blir verkstad! Välkommen på nästa träff i Linköping eller Norrköping. Läs mer om AffärsUTrymmet här.

KRIS & BEREDSKAP

FEBRUARI 2022
…Han måste ta sig till riggens kommandocentral och rapportera. Det är hans ansvar. Han hör larmet gå på riggen och radiorop på hjälp. ”Mayday mayday mayday. We’ve lost power, we have fire, man overboard on the forward deck”. Alla säkerhetssystem som ska skydda besättningen har fallerat. Livbåtarna har åkt och lämnar Mike och sju andra från besättningen kvar på riggen. Explosionen inträffar den 20:e april 2010, men egentligen har katastrofen byggts upp i flera veckor… Läs mer

ARTIKEL 3: Skribent NICOLETTA BAROUTSI, NPA
Artikeln ingår i en serie om tio som publiceras i samverkan med Nordic Protection Academy – NPA och under temat Kris & Beredskap. Syftet är att sprida lärdom och insikt samt vikten av Kris & Beredskap i en hållbar utveckling.

HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLET

FEBRUARI 2022
Vi behöver cybersäkerhet för att skydda samhällsviktiga funktioner.
IVAs projekt ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot. I fokus står också politiska initiativ och beslut som krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige. Projektet pågår 2021-2023 och tar bland annat fram beskrivningar av nuläge och framtid. Exempel på frågeställningar är;

  • Vilka är de främsta orsakerna till dagens cybersäkerhetsproblematik?
    Vilken utveckling väntar i framtiden?
  • Vilka hot och möjligheter skapar den tekniska utvecklingen för cybersäkerheten?

Läs mer om projektet, se seminarium etc här

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. IVA bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

HÅLLBAR UTVECKLING / MILJÖ & KLIMAT

NOVEMBER 2021
Solen som en kraftfull och evig källa genererar 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. Marknadspotentialen är med andra ord stor i vårt energislukande samhälle och efterfrågan ökar kraftigt. Den globala trenden visar på en ökad användning av förnybara energikällor där solen står för ca 10%. Men i Sverige uppnår den idag endast 1 % av den totala elkonsumtionen.
Energimyndigheten har tagit fram en strategi och målbild där kraftkällan är fullt möjlig att använda som bidrag till elsystemet på 5–10% inom en snar framtid! Hur kan du börja din solenergiresa? Läs mer…

HÅLLBAR UTVECKLING FÖRETAG

NOVEMBER 2021
Lyckade företag är duktiga på att begrava historiska framgångar. Istället för att fastna i det förflutna jobbar de systematiskt med att förstå sin omvärld och att utveckla lösningar för kommande behov. I ett framgångsrikt strategiarbete krävs därför en strukturerad omvärldsbevakning.

”Live and let die” borde vara ett mantra för alla små och medelstora företag när man tittar framåt och bygger sina strategier för tillväxt. Att tillåta sig att tänka ”så här har vi alltid gjort” leder förr eller senare till en avmattning och kris i företaget.
Niclas Claesson, erfaren innovationsexpert, berättar hur ni lyckas. Läs mer…

Hållbar utveckling

Varför så mycket prat om koldioxid?

Det vi upplever idag med klimatet är en konsekvens av våra utsläpp bakåt i tiden och det kommer vi få leva med i en överskådlig framtid. Vi betalar alltså fakturan på det vi har gjort bakåt i tiden – nu. Sannolikheten att extrema temperaturer kommer att öka framöver är stor och är en följd av det varmare klimatet. DET går inte att fixas till. Men vi måste bryta trenden nu för att påverka framtiden och undvika ett katastrofläge. Med det menas – lyckas vi inte göra något nu, kommer vi att komma till ett oåterkalleligt läge som är bortom kontroll. Eftersom processen är så långsam och möjligheterna att påverka de höga halterna av koldioxid, så är det väldigt bråttom med att få ner koldioxidutsläppen. Läs mer och få superbra tips!

Prenumerera på Miljö- och Klimatportalens nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet får du senaste nytt från Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Vi bjuder på kunskap och insikter och informerar om seminarier, utbildningar och aktiviteter.