En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer. För en hållbar morgondag!

Det här är vad vi gör!

Portalen och portalens kanaler är plattformen för att sprida och erbjuda kunskap, engagemang och samverkan för en hållbar och trygg utveckling.

  • Vi erbjuder utbildningar, seminarium, workshops, driver projekt och utför uppdrag på förfrågningar.
  • Vi samverkar med professionella aktörer och partners
  • Vi sprider insikter och kunskap för att skapa engagemang och verkstad. Verkstad skapar resultat.

Gemensamt vill vi medverka till förändring för att uppnå en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt. Portalen är en viktig och oberoende kommunikationskanal som bjuder in till att synas utanför egna givna kanaler och skapa  “korsbefruktningar” där syftet är att stimulera och utöka möjligheterna att nå gemensamma mål. 

Viktiga begrepp och områden som vi arbetar med (företag/privatpersoner); cirkularitet, ekologiskt, ökad självförsörjningsgrad, biologisk mångfald, kris och beredskap/hot och våld. Företag specifikt; innovation, ökad styrelse- och ledningskompetens gällande; hållbarhet och utveckling, styrelseekonomi och riskhantering, krisledning och hantering/beredskap – hot och våld, cybersäkerhet.

Gemensam utmaning!
Miljö- och klimatutvecklingen kommer i allt högre grad sätta agendan för oss som individer, företag, kommuner och organisationer. Agenda 2030 och de 17 globala målen är världsomfattande mål som snarast måste få ett ökat fokus och även plockas ner på individnivå. Vi tror och ser på möjligheter!

VIKTIGT ATT VETA:

Smittrisken är långt ifrån över och covid-19 har en kurva som pekar stadigt uppåt när det gäller spridning och antal drabbade i världen. Det är nu – mer än någonsin – som du ska tänka på hur du beter dig bland folk, var du rör dig och fortsätter att tvätta dina händer! Här kan du följa viruset i realtid. Länk Johns Hopkins

PARTNERS:

Prenumerera på Miljö- och Klimatportalens nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet får du senaste nytt från Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Vi bjuder på kunskap och insikter och informerar om seminarier, utbildningar och aktiviteter.