En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer.
För en hållbar morgondag!

DET HÄR GÖR VI!

Portalen och portalens kanaler ska vara en oberoende plattform för att sprida och erbjuda kunskap, engagemang och samverkan för en hållbar och trygg utveckling och framtid.

  • Vi erbjuder utbildningar, seminarium, workshops, driver projekt och utför uppdrag på förfrågningar.
  • Vi samverkar med professionella aktörer och partners
  • Vi sprider insikter och kunskap för att skapa engagemang och verkstad. Verkstad skapar resultat.

 

HÅLLBAR UTVECKLING FÖRETAG

VAR MED I ETT SAMMANHANG! NÄTVERKET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG OCH HUR VI TAR OSS AN EN HÅLLBAR UTVECKLING.

JANUARI 2022
Vi behöver kunskap, diskussioner och samverkan med andra för att hämta hem frågeställningar och utmaningar som vi alla står inför. I nätverket träffas ägare, styrelse och ledare i  små- och medelstora företag i huvudsak fyra gånger per år. Utifrån aktuella teman inhämtar vi kunskap från föreläsare, diskuterar och arbetar med ämnet kopplat till den egna verksamheten. Vi går från ord till handling direkt och delar också otryggheten att navigera i en osäker framtid. I en omställning och ett  paradigmskifte har Du inte svaret på lösningen, det är en förändring och process som Du väljer att vara aktiv i för att hitta möjligheter att forma verksamhetens utveckling. Att tydliggöra företagets framtida roll och verksamhetens affärsutrymme. Du är också välkommen! Läs om nätverket här

AffärsUTrymmet är portalens inriktning mot företag  – ett nätverk och ett huvudprogram /utbildning.

HÅLLBAR UTVECKLING FÖRETAG

AFFÄRSMODELLSINNOVATION 20 jan med Daniel Kindström LIU, professor, docent

Nätverket AffärsUTrymmet har nästa träff den 5 maj!

FEBRUARI 2022
Behöver ditt företag också komma in i matchen för en hållbar utveckling? Ur planetens perspektiv måste förändring ske nu och snabbt och det är viktigt att veta att alla kan medverka och bidra i det arbetet. I AffärsUTrymmet förhåller vi oss till närtid och framtid. Allt som sker där emellan är en hållbar utveckling. Vill du ha nästa inbjudan? Maila oss på; natverket@affarsutrymmet.se

HÅLLBAR UTVECKLING FÖRETAG

KURSEN ALLA BORDE GÅ. Kris och beredskap den 17 feb 2022 LINKÖPING Din hemberedskap och kunskap vid kris. (För privatpersoner)

DECEMBER 2021
Om en i varje familj skulle gå en kurs i hemberedskap, skulle Du och vi klara en kris betydligt bättre! Hemberedskap är så mycket mer än en krislåda och du har säkert många frågor vad som gäller vid en samhällskris. 
Fundera inte längre på att Du borde. En kurs i hur Du hanterar en vardag som vänds upp och ner, är nyttig för alla.
Arrangeras av Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap och enligt MSBs riktlinjer. Handfasta tips och råd, checklistor mm.
Datum: torsdag den 17 februari Kl: 18.00-20.00
Plats: Linköping (Vidingsjö MotionsCentrum, inomhus) Fri parkering
Kostnad: 250 kr inkl moms. Max 15 personer pga rådande läge. (Vi har hela ytan i caféterian).

Anmäl dig på: krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se eller ring oss på 0704-002682. Anmälan bekräftas alltid. Varmt välkommen!

HÅLLBAR UTVECKLING / MILJÖ & KLIMAT

NOVEMBER 2021
Solen som en kraftfull och evig källa genererar 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. Marknadspotentialen är med andra ord stor i vårt energislukande samhälle och efterfrågan ökar kraftigt. Den globala trenden visar på en ökad användning av förnybara energikällor där solen står för ca 10%. Men i Sverige uppnår den idag endast 1 % av den totala elkonsumtionen.
Energimyndigheten har tagit fram en strategi och målbild där kraftkällan är fullt möjlig att använda som bidrag till elsystemet på 5–10% inom en snar framtid! Hur kan du börja din solenergiresa? Läs mer…

HÅLLBAR UTVECKLING FÖRETAG

NOVEMBER 2021
Lyckade företag är duktiga på att begrava historiska framgångar. Istället för att fastna i det förflutna jobbar de systematiskt med att förstå sin omvärld och att utveckla lösningar för kommande behov. I ett framgångsrikt strategiarbete krävs därför en strukturerad omvärldsbevakning.

”Live and let die” borde vara ett mantra för alla små och medelstora företag när man tittar framåt och bygger sina strategier för tillväxt. Att tillåta sig att tänka ”så här har vi alltid gjort” leder förr eller senare till en avmattning och kris i företaget.
Niclas Claesson, erfaren innovationsexpert, berättar hur ni lyckas. Läs mer…

NU HITTAR VI FÖRÄNDRINGSKRAFTEN!

OKTOBER 2021
Vilken kickoff det blev med NÄTVERKET AffärsUTrymmet LINKÖPING! (Portalens satsning på näringslivet och omställning)
Vilket engagemang och vilken energi!! Lisen Schultz, Deputy director of Transdisciplinarity, Stockholm Resilience Centre öppning av dagen var fenomenal. Hur hittar vi lösningar för en hållbar lönsamhet – ett mänskligt näringsliv för en hållbar utveckling inom de planetära gränserna? Insikten om läget, omställningen och utmaningarna landade med full kraft i rummet. Mathias Ericsson PPAM, tog därefter ett fast grepp om oss alla och lotsade oss in i det högaktuella ämnet förnybar energi (i synnerhet solkraft) med fokus på faktiska resultat och prioriteringar. Diskussioner, workshop och frågeställningar avlöste varann och det gick inte att undgå att det bottnade i ett tungt allvar, frustration och oro. Anmärkningsvärt var hur snabbt det växlade till stor vilja att förändra och att hjälpa varandra, att komma med idéer och att vara lösningsorienterad. Att det finns en enorm potential och affärsmöjligheter i en omställning att arbeta med en hållbar utveckling och för en hållbar planet. STORT TACK NÄTVERKET – Nu är vi igång! Nästa nätverksträff är 20 januari – Intresserad?

Besök oss på LinkedIn

KUNSKAP

Datum: 26 nov. kl. 08:00-12.00 Digital utbildning i Zoom.
Datum: 2 dec. kl. 08.00-12.00 Fysisk utbildning Plats: Linköping
Nu finns det ett tillfälle du inte får missa om du har funderat på att sätta dig in i hur ett styrelsearbete fungerar och vad det kan skapa för värde. Ett enkelt insteg med kunskap och inspiration som du kommer att ha stor nytta av för att ta företaget vidare. Utbildningen riktar sig till små- och medelstora företag och med fokus på praktiskt styrelsearbete.  Inför våra framtidsutmaningar och den omställning vi står inför ökar vikten av kunskap om att äga och driva företag. Våga ta steget, avsätt en förmiddag och du kommer med all sannolikhet få mersmak! Läs mer!

HÅLLBAR UTVECKLING

AUGUSTI 2021
State of the World’s Trees, den 5-åriga internationella studien – och den största i sitt slag – presenterades nyligen och visade på alarmerande resultat.
”Trees are essential … it’s like a Jenga tower. Pull the wrong one out and the ecosystem falls apart,” said the report’s lead author, Malin Rivers, the head of conservation prioritisation at Botanic Gardens Conservation International. Läs hela artikeln på The Guardian

Nyhetsbrev och Facebook

pexels-daniel-reche-1556691

Följ oss gärna i vårt nyhetsbrev. Skrolla ner på startsidan och uppge namn och mailadress. KLART!

Vi skickar ut nyhetsbrev när vi har något att berätta och vill uppmärksamma och inte för att vi ska göra något per kontinuitet. När du får nyhetsbrev från oss hittar du med all säkerhet något som fångar ditt intresse och berör oss alla. Har du frågor eller tips eller något som du önskar att vi uppmärksammar, får du gärna kontakta oss per mail eller telefon. Vill du följa oss på Facebook hittar du länken längst ner här på sidan.

BOKTIPS

En bok kvar! 190 kr inkl. moms

Årtioende för årtioende beskriver den fram till 2100 vad som kommer att hända med vårt klimat och hur vi kommer att påverkas. Spännande, otäck, insiktsfull och med stöd från den mest avancerade klimatforskningen. ”En bulldozer”,  ”befriande”, ”pulshöjande” Läs mer här! 
Maila oss vid köp av boken. Vi kontaktar dig! krisochberedskap@miljoochklimatporteln.se

PARTNERS:

Prenumerera på Miljö- och Klimatportalens nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet får du senaste nytt från Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap. Vi bjuder på kunskap och insikter och informerar om seminarier, utbildningar och aktiviteter.