Företag/Organisation 

En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer. För en hållbar morgondag!

Kunskap – Insikt – Handling

Miljö och Klimatportalen/Kris och Beredskap arbetar tillsammans med professionella Partners i sin bransch för att

 • Skapa insikter
 • Leverera kunskap och verktyg
 • Vara en resurs på vägen och vid behov 

För fortsatt tillväxt och starkt näringsliv behöver vi tänka och arbeta cirkulärt, långsiktigt och hållbart. Miljö och Klimatportalen/Kris och Beredskap är två viktiga områden och som behöver prata mer med varandra och inkluderas i verksamheter. Vi kommer ställas inför utmaningar som vi inte tidigare har mött och vi har alla ett ansvar inför morgondagen. Ett företag som inte tänker ur ett hållbarhetsperspektiv kommer inte överleva på sikt.

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte eller ring oss om du har frågor eller funderingar.

foretag_organisation

Vår primära målgrupp i företag och organisationer

Ägare, styrelse och ledning. Det är här allting börjar.
Navet i företaget, värderingarna, företagskulturen och styrmedlen.
Det är här ägarviljan uttalas, målen skapas och strategierna för morgondagen arbetas fram.
Här fattas beslut för att verkställas.
Det är också här du skapar förutsättningarna för att med gemensamma krafter ta företaget mot utstakade mål med stark övertygelse och glädje. Ni är beredda när det stormar, ni kan hantera riskerna och det ni inte ser eller vet om idag har ni beredskap för att hantera.

förläsning_partners
Skapa insikt, kunskap och verktyg, resurser

Tjänster

Skapa insikter

 • Seminarium, föreläsningar och workshops.
  Vi erbjuder också själva kostnadsfria öppna aktiviteter för att nå ut med kunskap och insikter.

Kunskap och verktyg

 • Utbildningar och workshops samt projektuppdrag.
  Genomförs på uppdrag och företagsanpassas enligt förfrågan och överenskommelse.
  Vi sätter också upp öppna utbildningar och workshops inom vissa ämnesområden som återfinns för anmälan på portalen under ”utbildningar/seminarium”.

Resurser

 • Styrelsearbete; ägardirektiv, styrelsearbete och styrelseutveckling
 • Innovationsarbete
 • Hållbarhetsarbete
 • Miljö
 • Förändringsarbete
 • Kris och beredskap; krisledning, hot och våld, krisberedskap 
kontor

Mentor/Coach/ Speakingpartner

Först tipsar vi gärna om Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap. På stiftelsen initiativ och i samarbete med Psykologpartners finns NeedToTalk24 – en kostnadsfri möjlighet att ringa när du behöver prata med någon. NeedToTalk24 vänder sig unikt till dig som ägare, styrelse eller ledning i små- eller medelstora företag. Läs mer här!

Hållbart företagande och människa i en hållbar företagsutveckling.

Behöver du någon att prata med eller dela din affärsvardag med? Eller har du fastnat i din roll/uppgift och behöver höra eller se något ur ett helt annat perspektiv? Du kanske är inne i en ”formsvacka” och behöver en injektion av positivt tänkande och handlande för att komma på banan igen. En mentor, en coach eller en speakingpartner kan hjälpa dig att lättare finna lösningar i vissa utmaningar eller hitta vägar att gå framåt. När du driver en mindre verksamhet eller ägarlett företag är man ibland väldigt ensam i sina roller, för man har ofta flera som ägare, vd och styrelseledamot. Vi är inte mer än människor bakom rollen och oavsett vad anledningen är så är ett samtal inte långt borta bara man vet till vem man kan ringa!

Vad är skillnaden?

 • Med en mentor får du hjälp utifrån mentorns profession och erfarenheter, i det som du vill bli bättre på eller lära dig mer om.
 • Med en coach får du hjälp med att ta dig framåt. Du hittar själv dina mål och lösningar genom samtal och frågeställningar som leds av coachen.
 • En Speakingpartner – som det låter på ordet, du behöver någon att prata med av någon anledning. 

Uppdragen är självklart under sekretess och kan ske på distans.

Lyft telefonen och ring, ställ frågan och berätta, svårare än så är det inte. Vi tar det därifrån. Valet är alltid ditt, men samtalet kan göra skillnad!

Kontakta Maria Floxner 0706-20 96 56

Morgondagens utmaningar utmanar oss som människor

Mycket av det som används i företagsvärlden är fullt applicerbar på dig som människa i din vardag inte minst hur vi närmar oss frågor som berör Miljö och Klimat/Kris och Beredskap. Suddar vi ut gränsen mellan din roll på jobbet och dig som privatperson kommer du finna många möjligheter hur du också kan hämta hem frågeställningar, hitta lösningar, förbereda eller hantera en kris eller välja hållbara vägar – i båda riktningar. Morgondagens utmaningar utmanar oss som människor.