Företag utbildningar/seminarium

Så här jobbar vi!

Vi har möjlighet att anpassa utbildningar efter behov när det gäller hållbarhetsarbete samt kris och beredskap. Många mindre företag äger, styrs- och leds av samma person/personer där vår erfarenhet är att det kan vara svårt att definiera vad behovet är och vad som ska prioriteras. Ett förutsättningslöst uppstartsmöte är ofta att rekommendera. 

Utbildningar på högre nivå eller inom specifika områden gällande medelstora företag och organisationer, ombeds att kontakta oss för definiering av behov och hantering.

Utbildningar som ingår i vårt basutbud;

Styrelsearbete Start (Halv dag)
– För dig som inte gått en styrelseutbildning och vill lära dig grunderna. Inte minst i en omställning, för en hållbar utveckling eller när det gäller kris och beredskap, behöver ägare och styrelse vara med ”på båten” för att kunna fatta viktiga och avgörande beslut och styra företaget i rätt riktning. Här vässar vi vår kunskap och säkerhet att äga och styra ett företag. 

Omtag Hållbar Utveckling, Kunskapsseminarium/workshop (Halv dag eller heldag)
– För företag som vill ta ett omtag och få en hum om vad en hållbar utveckling handlar om, hur berör det företaget, vad behöver man göra och var står företaget idag? Material kommer att skapas i workshopen som är ett första steg i ett omtag. 

Kris och Beredskap på företaget, Kunskapsseminarium/workshop (Halv dag eller heldag)
– För företag som vill få en lägesbild av vad som hänt och händer i en omvärld som accentuerat behovet av kris och beredskap. Vikten av näringslivets kris och beredskapsarbete i samhället och för en hållbar verksamhet i oroliga tider. I workshopen tar vi fram en lägesbild av verksamheten och definierar övergripande vilka områden företaget behöver arbeta med. (Upplägget anpassas utifrån verksamhet)

PORTALENS UTBUD INRIKTNING FÖRETAGET/NÄRINGSLIV

AffärsUTrymmet – En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara. AffärsUTrymmet är ett öppet nätverk för i huvudsak små och medelstora företag men även övriga organisationer, avdelningar och personer. Nätverkets syfte är att leverera kunskap, utveckling, samverkan och driva en hållbar utveckling framåt. Nätverket är kostnadsfritt och drivs som ett samhällsnyttigt projekt av stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap.
– Är du intresserad av att gå med i AffärsUTrymmets nätverk – Välkommen till AffärsUTrymmets egna hemsida – klicka här!

Vill du delta på nästa nätverkträff? Maila AffärsUTrymmet och be om att få stå på listan för inbjudningar till nätverksträffarna.
Mailadress; natverket@affarsutrymmet.se

INNOVATION

”Innovation är extremt viktigt för framtiden och det är ett val man gör om man ska drabbas av framtiden eller ta sig an framtiden. Det är en ägare-, styrelse- och ledningsfråga att kunna konkurrera, öka lönsamheten och att driva verksamheten hållbart och på sikt.”

Innovation – varför och vad är det? Läs och lär dig mer här!

Våra utbildningar/föreläsningar och workshops inom området;

  • INSPIRATIONSFÖRELÄSNING – INNOVATIONSPARADOXEN
  • UTBILDNING – KREATIV NEDBRYTNING (DESTRUCTION) SKAPAR HÅLLBAR TILLVÄXT
  • WORKSHOP – VILKA DRIVKRAFTER I OMVÄRLDEN PÅVERKAR VÅRT FÖRETAG?
  • WORKSHOP – VILKA OSÄKERHETER FINNS I FRAMTIDEN OCH HUR BEMÖTER MAN DESSA?
  • WORKSHOP – HUR BYGGER/SKAPAR MAN FRAÅTLUTADE INNOVATIVA STRATEGIER OCH EXPONENTIELL TILLVÄXT?
  • WORKSHOP – HUR MAN HITTAR OCH UTNYTTJAR SIN ORGANISATIONS DOLDA STYRKOR FÖR UTVECKLING
  • UTBILDNING – HYPOTESBASERAT ARBETSSÄTT NÄR ANALYS OCH PROGNOS INTE LÄNGRE RÄCKER TILL
  • WORKSHOP – LÖS OMÖJLIGA UTMANINGAR PÅ 4 DAGAR I EN DESIGN SPRINT
Innovation