Företag utbildningar/seminarium

AKTUELLA DATUM 2022 (Uppdateras kontinuerligt)

3 mars Styrelsearbete START 08.00-12.00 (Digitalt) MER INFO HÄR!

31 mars AffärsUTrymmet KICKOFF Nätverket Norrköping (Separat inbjudan mailas alltid ut) 

5 maj AffärsUTrymmet Nätverket Linköping (Separat inbjudan mailas alltid ut) 

6 september AffärsUTrymmet Nätverket Linköping & Norrköping (Separat inbjudan mailas alltid ut) MER INFO HÄR!

24 november AffärsUTrymmet Nätverket Norrköping (Separat inbjudan mailas alltid ut) MER INFO HÄR!

1 december AffärsUTrymmet Nätverket Linköping (Separat inbjudan mailas alltid ut) MER INFO HÄR!

PORTALENS UTBUD INRIKTNING FÖRETAGET/NÄRINGSLIV

AffärsUTrymmet – En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara. AffärsUTrymmet är namnet vi använder när vi vänder oss till företag/näringslivet. Precis som namnet uttrycker så är det utrymmet för företag att inhämta kunskap (utbildningar, seminarium och workshops), nätverka och delta i förändringen vi står inför och för en hållbar framtid. Viktigast av allt – var har företaget sitt affärsutrymme i en omställning och framtid. AffärsUTrymmet bygger på en framåtriktad metodik som genomsyrar hur vi agerar i nätverket men också hur AffärUTtrymmets egna affärsprogram genomförs.
– Är du intresserad av att gå med i AffärsUTrymmets nätverk – Besök AffärsUTrymmets egna hemsida klicka här och kontakta oss för mer information eller klicka på loggan AffärsUTrymmet!
– AffärsUTrymmets egna affärsprogram kan du gå när du vill ta tag i företagets förändringsresa i en omställning. Vi arbetar med en unik metodik och med ett antal viktiga definierade områden. I samverkan med andra företag leds du vidare i processer där du hämtar hem insikter och lärdomar och skapar din Action Plan! Lanseras inom kort. 

ÄGARE, STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING

Våra leverantörer som utbildar inom ägande/företagsstyrning/ledning och utveckling är väletablerade och har lång och gedigen erfarenhet och erkänt framstående inom sitt område och att hålla utbildning, workshop och seminarium. (Se respektive utbildning) Vi har rikstäckande kapacitet.

Våra utbildningar:

 • STYRELSEARBETE START
 • FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR 

 KRIS OCH BEREDSKAP/HOT OCH VÅLD

EFFEKTIV KRISLEDNING OCH KRISBEREDSKAP
(Nordic Protection Academy- NPA är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området Kris & Beredskap.
Vi har rikstäckande kapacitet att utbilda, förebygga, hantera och planera för säkerhet och trygghet)

Utbildningar och övningar för att förbereda eller fortbilda en organisation i att hantera påfrestande kriser optimalt och effektivt.

Våra utbildningar inom området;

 • KRISLEDNING UTBILDNING
 • KRISLEDNING ÖVNING
 • KRISKOMMUNIKATION & MEDIATRÄNING
 • KRISBEREDSKAP UTBILDNING
 • KRISBEREDSKAP ÖVNING
 • KRISBEREDSKAP FÖRELÄSNING ”BORTOM 72 TIMMAR”
kris_och_beredskap_city

TRYGGHETSUTBILDNING HANTERA HOT OCH VÅLD
Tryggare & säkrare arbetsmiljö – Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.

(Nordic Protection Academy- NPA är unik totalleverantör av utbildningar för
Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området Trygghet. Vi har rikstäckande kapacitet att utbilda, förebygga, hantera och planera för säkerhet och trygghet) 

Konflikter, hot och våld ökar tyvärr i vårt samhälle. I samband med kris ökar tendensen. Utbildningen måste kännas relevant och bekant för att få optimal effekt. Förberedd personal innebär ökat skydd och trygghet och mindre efterverkningar av inträffade incidenter och med det även minskade kostnader. Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier.

Våra utbildningar inom området;

 • TRYGGA OMRÅDET – HANTERA HOT & VÅLD I UTOMHUSMILJÖ
 • TRYGG I VÅRDEN – HANTERA HOT OCH VÅLD I VÅRDYRKEN
 • TRYGG I TELEFON – HANTERA HOT OCH RISKER I TELEFON
 • TRYGG PÅ JOBBET – HANTERA HOT & VÅLD I ARBETSMILJÖN
 • TRYGGA RECEPTIONEN – HANTERA HOT OCH VÅLD I FRONTDESK
 • TRYGGA BUTIKEN – HANTERA HOT, VÅLD OCH RÅN I HANDELN
 • TRYGG KOLLEKTIVTRAFIK – HANTERA HOT OCH VÅLD OMBORD
 • KOMMUNIKATION OCH KONFLIKTHANTERING
 • EFFEKTIVT OCH ENKELT SJÄLVFÖRSVAR FÖR OERFARNA
 • TRYGGA SKOLAN – HANTERA HOT OCH VÅLD I SKOLMILJÖN
konflikter_hot_vlad

INNOVATION

”Innovation är extremt viktigt för framtiden och det är ett val man gör om man ska drabbas av framtiden eller ta sig an framtiden. Det är en ägare-, styrelse- och ledningsfråga att kunna konkurrera, öka lönsamheten och att driva verksamheten hållbart och på sikt.”

(Innovation360 är unik totalleverantör av utbildningar för
Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området innovation. Vi har rikstäckande kapacitet.)

Innovation – varför och vad är det? Läs och lär dig mer här!

Våra utbildningar/föreläsningar och workshops inom området;

 • INSPIRATIONSFÖRELÄSNING – INNOVATIONSPARADOXEN
 • UTBILDNING – KREATIV NEDBRYTNING (DESTRUCTION) SKAPAR HÅLLBAR TILLVÄXT
 • WORKSHOP – VILKA DRIVKRAFTER I OMVÄRLDEN PÅVERKAR VÅRT FÖRETAG?
 • WORKSHOP – VILKA OSÄKERHETER FINNS I FRAMTIDEN OCH HUR BEMÖTER MAN DESSA?
 • WORKSHOP – HUR BYGGER/SKAPAR MAN FRAÅTLUTADE INNOVATIVA STRATEGIER OCH EXPONENTIELL TILLVÄXT?
 • WORKSHOP – HUR MAN HITTAR OCH UTNYTTJAR SIN ORGANISATIONS DOLDA STYRKOR FÖR UTVECKLING
 • UTBILDNING – HYPOTESBASERAT ARBETSSÄTT NÄR ANALYS OCH PROGNOS INTE LÄNGRE RÄCKER TILL
 • WORKSHOP – LÖS OMÖJLIGA UTMANINGAR PÅ 4 DAGAR I EN DESIGN SPRINT
Innovation