Privatperson utbildningar & seminarium

AKTUELLA DATUM 2022 (Uppdateras kontinuerligt)

KRIS OCH BEREDSKAP – hemberedskap
(Arrangeras av Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap och enligt MSBs riktlinjer. Handfasta tips och råd, checklistor mm)

Tisdag den 14 juni Linköping 
Plats: Vidingsjö motionscafé

Kursens innehåll är enligt MSBs riktlinjer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beredskap är så mycket mer än ett stormkök. I händelse av en samhällsstörning eller kris, känner du dig tryggare om du är förberedd.
Vi går  igenom grunderna. Därutöver går vi igenom checklistor, tittar på krismaterial och var man kan handla, tips på bra sidor på nätet och handfasta tips och råd. Vi pratar också övergripande om källkritik och it-säkerhet (din mobil och dator) pga ökad frekvens av cyberattacker. 
(På MSB.se och Krisinformations.se finns bra material att både se och läsa och alltid tillgängligt)
Tid: 17.30-20.00
Pris: 250 kr inkl moms (Gäller per familj och max 2 personer)

Anmäl dig på: krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se eller ring oss på 0704-002682. Uppge namn, mailadress (hit mailas checklistorna efter kursen) gatuadress och mobilnummer. (Kvitto erhålls efter kursen per mail) Anmälan bekräftas alltid. 
Betalas på plats med Swish eller kontant.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

ÖPPNA UTBILDNINGAR KRIS OCH BEREDSKAP

Så här kan det se ut när vi kör öppna seminarium!

seminarium_5dec_kris_beredskap