Privatperson utbildningar & seminarium

Utbildningar riktade mot privatpersoner

KRIS OCH BEREDSKAP – hemberedskap
(Arrangeras av Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap och enligt MSBs riktlinjer. Handfasta tips och råd, checklistor mm)

Kursens innehåll är enligt MSBs riktlinjer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beredskap är så mycket mer än ett stormkök. I händelse av en samhällsstörning eller kris, känner du dig tryggare om du är förberedd.
Vi går  igenom grunderna. Därutöver går vi igenom checklistor, tittar på krismaterial och var man kan handla, tips på bra sidor på nätet och handfasta tips och råd. Vi pratar också övergripande om källkritik och it-säkerhet (din mobil och dator) pga ökad frekvens av cyberattacker. 
(På MSB.se och Krisinformations.se finns bra material att både se och läsa och alltid tillgängligt)
Tid: 2, 5 tim
Pris: 250 kr/person
Ort: Östergötland

Utbildningen sätts upp när vi har utrymme och resurser och är oftast på kvällstid. Kontakta oss om du vill få ett mail om nästa tillfälle.

Är ni en grupp som är intresserad att vi kommer och håller en utbildning – kontakta oss! 

Kontakt: krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se

ÖPPNA UTBILDNINGAR KRIS OCH BEREDSKAP

Så här kan det se ut när vi kör öppna seminarium!

I dagsläget har vi inga öppna tillfällen inbokade.
Är du intresserad av att vi kommer till er istället – kontakta oss på krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se

seminarium_5dec_kris_beredskap