Miljö- & klimatportalen/Kris & Beredskap
GDPR och Integritetspolicy

Vi utgår från ett oberoende perspektiv med utgångspunkt att skapa medvetande och insikt inom rubricerade områden.

Förtroendet i våra samarbeten med aktörer och partners är grunden för portalen likafullt som det öppna samhället när det gäller tillgång till information, kommunikation och kunskap, likväl som att säkerställa och granska det vi publicerar i alla våra kanaler (hemsida, sociala medier, aktiviteter etc)
Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar och tar tacksamt emot möjliga anmärkningar.

Vi hänvisar också till våra externa partners och aktörers profession likväl som deras policys i samarbete och hur vi hanterar våra gemensamma kontakter.

Dina uppgifter sparas i samband med aktiviteter, utbildningar eller andra kontaktvägar och så länge som det tjänar ett syfte för kund eller ur ett ansvarsperspektiv på våra utbildningar, om inget annat är överenskommet.

Mail:
Mailar du oss lagrar vi inte mailen efter avslutad konversation/ärende om inget annat är överenskommet.

Nyhetsbrev:
Av dig registrerade uppgifter för nyhetsbrev sparas de endast så länge som du själv väljer att prenumerera. Avslutar du prenumerationen tas dina uppgifter bort.

Samarbeten med externa aktörer och partners:
Delgivna uppgifter, mailkonversation, underlag och dokumentation sparas under samarbetet. Avslutas samarbetet tas uppgifter och material bort om inget annat är överenskommet.

Utbildningar och seminarium:
Dina registrerade uppgifter delges alltid den part som vi väljer att samarbeta med och för att kunna genomföra aktiviteten. Det framgår alltid vid varje enskild aktivitet, vid anmälan.
Är aktiviteten av sådan karaktär att det krävs lagrad information för att kunna intyga ditt deltagande (kurs som ger någon form av intyg, licens eller liknande) sparas uppgifterna.

Lagrad information:
Vi lagrar all information i molnet av extern anlitad part.

Rätt att begära information
Du har alltid rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig eller få dem ändrade/rättade.

Kontakta oss
Under kontakta oss hittar du vår kontaktinformation.