Om oss:

En sund hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer. För en hållbar morgondag!

Vi vill medverka till att skapa skillnad genom positiv handlingskraft för att vi tillsammans ska gå en hållbar väg in i framtiden. Vi vänder oss till företag och dig som människa. Genom insikter, kunskap och att kunna erbjuda hjälp och verktyg vet vi att vi tillsammans kan hitta vägar till de lösningar vi behöver. Vi pratar ägandet, styrningen och ledningen, innovation, hållbarhet, cirkulär ekonomi, minskad resursförbrukning, medvetna val ur ett miljö- och klimatperspektiv, beteendeförändringar och mångfald ur alla perspektiv…

Vi står i ett läge där vi utmanas som människor och inte bara i våra roller på arbetet. Nulägessituationen i världen och inte minst förutsättningarna gällande miljö och klimat, behöver krishantering och beredskap.
Allt hänger samman. Miljö och klimat måste ”prata” med kris och beredskap.
Det gäller företag och dig som människa.
Innovation

Portalen

En hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara! Portalen är ett kunskapsnav där flera aktörer utifrån sin profession verkar och levererar tjänster, utbildningar, skriver artiklar och medverkar i arrangemang. Vi är religiöst och politiskt obundna och arbetar för att skapa ett hållbart värde.

Portalen startades  av Maria Floxner hösten 2019. Hennes tidigare bakgrund är styrelse- och ledningsutveckling för små och medelstora företag, kommunalt ägda bolag och organisationer, på uppdrag som verksamhetsansvarig i region Öst.
I ett snabbväxande samhälle med ökad digitalisering, gränsöverskridande handel, ökad politisk oro och accentuerat fokus på klimatutvecklingen valde hon efter tio år att satsa på en hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat och med ökad kunskap om kris och beredskap. Det sistnämnda ett begrepp som för många fortfarande har koppling enbart till försvarsmakten. Idag vet vi att kris och beredskap även innefattar klimatutvecklingens konsekvenser och pandemier. I styrelserummet börjar kris och beredskapsbegreppet användas för hantering av bland annat osäkerhetsfaktorer och omvärldsbevakning/analyser. Med ett stort nätverk och med tidigare bakgrund från mediabranschen samt B2B utbildning och kunskapsutveckling, tog portalen form och publicerades oktober 2019. I december 2019 bröt covid-19 ut i Kina… 

Vi står inför utmaningar som kräver respekt för den jord vi lever på. En förändring i vårt sätt att leva och bedriva verksamhet. Vi är den sista generationen som kan påverka den negativa klimatutvecklingen. Vi måste agera nu och parallellt värna om ökad samverkan, innovation och forskning. Förändringen börjar med att vi gräver där vi står. 

Vi hoppas att portalen är till nytta för många och öppnar möjligheter för en gemensam och positiv resa, för en hållbar utveckling och framtid!

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte!
Har du frågor, goda tips och idéer eller vill berätta vad du tycker om oss, får du också gärna höra av dig.
Vi kan alltid bli bättre!