Om oss:

En sund hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer. För en hållbar morgondag!

Vi vill medverka till att skapa skillnad genom positiv handlingskraft för att vi tillsammans ska gå en hållbar väg in i framtiden. Vi vänder oss till företag och dig som människa. Genom insikter, kunskap och att kunna erbjuda hjälp och verktyg vet vi att vi tillsammans kan hitta vägar till de lösningar vi behöver. Vi pratar ägandet, styrningen och ledningen, innovation, hållbarhet, cirkulär ekonomi, minskad resursförbrukning, medvetna val ur ett miljö- och klimatperspektiv, beteendeförändringar och mångfald ur alla perspektiv…

Vi tär på jordens resurser och behöver leva och ha en tillväxt som är smart och sund. Det ska vara, ”enkelt” och kännas motiverat att vara en del av en hållbar utveckling. Morgondagens utmaningar utmanar oss som människor och inte bara i våra roller på arbetet.

Nulägessituationen i världen och inte minst förutsättningarna gällande miljö och klimat, behöver krishantering och beredskap. Krishantering och beredskap är smart och klokt i ett snabbväxande och mer sårbart samhälle. Allt hänger samman och därför behöver också miljö och klimat prata med kris och beredskap. Det gäller företag och dig som människa.

Vi är religiöst och politiskt obundna och arbetar för att skapa ett hållbart värde.
Vi tror på att efterfrågan leder till att vi kan växa för att få stor kraft i vår mission.

Vi när istället för tär
Hållbara framsteg

Mission:

 En sund hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt. Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer ”

Hur når vi dit?
Genom Dig som hittat hit, våra Partners och nätverk och genom våra professionella genomförare i våra uppdragsprojekt, på våra utbildningar och seminarier samt genom samarbete med relevanta företag och organisationer. Här spelar kunskapsförmedling en stor roll för att skapa insikt genom att låta portalens webbsida, nyhetsbrev och sociala medier vara kanaler för spridning.

Innehållet och utbudet utgår från vad vi vet och kan idag, där vi arbetar för en utveckling som hela tiden leder till det bättre.

Hållbart värde:

Genom medvetna val, kunskapsutveckling, innovation och ”cirkulärt tänkande och agerande” är det mesta möjligt.

Med djupare insikt och ökad förståelse kommer det ena steget leda till det andra. Vår uppgift är att leta upp, ta emot, nyttja kontakter och nätverk och samla ihop kunskap och information. Därefter bearbeta, säkerställa och lägga ut på portalen och sociala medier. Det är här på portalen vi hoppas att du hittar det som gör att du tar ditt nästa steg mot en hållbar morgondag.

Det är med dagens insikt bara vi som lever här och nu, som kan ta vårt ansvar att ändra beteende och guida oss själva och därmed mänskligheten in på rätt väg.
Och just här går det inte att tänka ”vad spelar det för roll om lilla jag gör och ingen annan – eller – vad har mitt lilla jag för betydelse i det hela…”
För här spelar även de små förändringarna roll.
Du och vi tillsammans är ju en del av helheten.

Portalen

Jag heter Maria Floxner och startade portalen hösten 2019. Innan dess arbetade jag under tio år med styrelse- och ledningsutveckling för små och medelstora företag, kommunalt ägda bolag och organisationer, på uppdrag som verksamhetsansvarig i region Öst.

Under de tio åren har det hänt mycket i Sverige och världen. Ett snabbväxande samhälle, ökad digitalisering, gränsöverskridande handel, ökad politisk oro och accentuerat fokus på klimatutvecklingen. 
Med ett stort nätverk och med tidigare bakgrund från mediabranschen samt B2B utbildning och kunskapsutveckling, började idén till portalen att gro. Vi står inför utmaningar som suddar ut gränsen mellan mig som privatperson och min roll i mitt arbete. En utmaning som kräver respekt för den jord vi lever på, förändring i vårt sätt att leva och bedriva verksamhet och som kommer behöva både mer forskning och kreativa innovatörer som hittar lösningar. Här finns helt enkelt hur mycket som helst att göra. Att starta portalen var som att kasta ut en snöboll i nerförsbacke!

Kontakta oss gärna!

Under företag/organisation i menyraden kan du se våra tjänster och vad vi har att erbjuda och kan hjälpa dig med. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte!
Har du frågor, goda tips och idéer eller vill berätta vad du tycker om oss, får du också gärna höra av dig.
Vi är aldrig bättre än vad våra kunder och följare tycker. Vi kan alltid bli bättre!