INNOVATION

INNOVATION
Föreläsningar, utbildningar, workshops

“Innovation är extremt viktigt för framtiden och det är ett val man gör om man ska drabbas av framtiden eller ta sig an framtiden. Det är en ägare-, styrelse- och ledningsfråga att kunna konkurrera, öka lönsamheten och att driva verksamheten hållbart och på sikt.”

(Innovation360 är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området innovation. Vi har rikstäckande kapacitet.)

För mer information om vårt utbud nedan, anpassade uppdrag och offert;
RING OSS: 070-400 26 82
MAILA OSS: kontakt@miljoochklimatportalen.se

 

Innovation – varför och vad är det? Läs och lär dig mer här!

Inspirationsföreläsning – Innovationsparadoxen

Innovationsparadoxen; innovera för överlevnad till priset av lönsamhet!
Vad är innovation och hur gör man för att balansera kortsiktig lönsamhet med hållbar utveckling och tillväxt? Innovation är ett modeord som tolkas på olika sätt men vad är det som man egentligen vill åstadkomma? Många associerar innovation med kreativa spännande övningar som ger energi och som skapar glädje på jobbet. Detta är givetvis en del i ämnet innovation men det är absolut inte det som är viktigast ur ett företagsperspektiv. För ett företag är möjligheten att utveckla sin affär för ökad lönsamhet och konkurrenskraft viktigt i det korta perspektivet men att bygga en hållbar och långsiktigt tillväxt på nya marknader är det som gör att man överlever i längden.
De finns en konflikt mellan initiativ för kortsiktig lönsamhet och initiativ för att skapa hållbar tillväxt dvs man kan aldrig få ut 100% effekt på både kort och lång sikt samtidigt. Tricket är hur man på ett strukturerat sätt kan balansera dessa olika perspektiv få att skapa stabil lönsamhet och tillväxt så effektivt som möjligt.

På denna föreläsning tar vi upp följande områden:
• Omvärlden – hur påverkar den företaget
• Strategi – hur bygger man kloka och effektiva hållbara strategier
• Lönsamhet – hur skapar man strukturer och kultur som genererar lönsamma affärer
• Tillväxt – hur stimulerar man tillväxt utan att riskera lönsamheten
• Verktyg – vilka verktyg finns för att lyckas

Utbildningar/workshops

Samtliga utbildningar utförs i ett format av värdeskapande workshop där kundens riktiga situation och data används för att direkt skapa värden som kunden kan använda i sin verksamhet.

Utbildning – Kreativ nedbrytning (destruction) skapar hållbar tillväxt

En introduktionsutbildning till Innovation i hur man lyckas nå hållbar exponentiell tillväxt genom att använda kreativ nedbrytning (destruction) och därigenom skapa nya möjligheter.

Målgrupp: Ledningsgrupper eller styrelser som vill skaffa sig en överblick och förståelse för ämnet
Fakta: 3 timmar online eller fysiskt på plats utbildning
Resultat: Efter utbildning har deltagarna en god överblick av vad innovation är och hur man gör för att strukturerat lyckas med innovation.

Workshop – Vilka är drivkrafter i omvärlden påverkar vårt företag? STEG 1

Workshop för att identifiera de drivkrafter i omvärlden påverkar vårt företag inom kort och i framtiden.
Steg 1 i ett hållbart strategiarbete för att tänka framåt och i ett helhetsperspektiv.

Målgrupp: Ledningsgrupper eller styrelser som behöver strukturera sin omvärldsbevakning
Fakta: 3 timmar online eller fysiskt på plats workshop
Resultat: Efter workshop har deltagarna en analyserad bild av vilka och hur makrotrender påverkar verksamheten.

Workshop – Vilka osäkerheter finns i framtiden och hur bemöter man dessa? STEG 2

Workshop i scenarioteknik där osäkra framtidsscenarierna identifieras utforskas för att kunna hitta indikatorer och kloka initiativ som tar vara på framtida möjligheter och hanterar hot.
Steg 2 i ett hållbart strategiarbete för att tänka framåt och i ett helhetsperspektiv.

Målgrupp: Ledningsgrupper eller styrelser som behöver strukturera sin omvärldsbevakning och som strävar efter hållbar stabil tillväxt, man tänker minst 3 år framåt i sina strategier.
Fakta: 7 timmar online eller fysiskt på plats workshop
Resultat: Efter workshop har deltagarna en analyserad bild av vilka troliga framtidsscenarios som man behöver förhålla sig till samt en analys av vilka indikatorer man skall bevaka samt vilka de viktigaste strategiska initiativen är för att möta denna framtid.

Workshop – Hur bygger skapar man framåtlutade innovativa strategier och exponentiell tillväxt? STEG 3

Workshop i hur man bygger in innovation i sina affärsstrategier och skapar förutsättningar för att differentieras sig och hitta nya marknader.
Steg 3 i ett hållbart strategiarbete för att tänka framåt och i ett helhetsperspektiv

Målgrupp: Ledningsgrupper eller styrelser som ser vikten av strukturerad och kontrollerbar utveckling av verksamheten.
Fakta: 7 timmar online eller fysiskt på plats workshop
Resultat: Efter workshop har deltagarna byggt innovationsstrategier som hänger ihop med övergripande strategier på ett strukturerat sätt samt möter omvärldens förändring samt skapar en hållbar balans mellan lönsamhet och stabil tillväxt. Nyckelindikatorer är identifierade och strategiska initiativ i olika utvecklingshorisonter är uttryckta.

Workshop – Hur man hittar och utnyttjar sin organisations dolda styrkor för utveckling

Workshop för att identifiera sin organisations förmåga till utveckling och nytänkande samt hur man praktiskt använder förmågan att utveckla verksamhet och affär.

Målgrupp: Ledningsgrupper eller styrelser som vill nyttja kraften i sin organisation för att utveckla verksamheten.
Fakta: Innovationsmätning av organisationen samt 2 timmar workshop för att förklara resultatet.
Resultat: Efter genomförd mätning av genomgång av resultatet har ledningen/styrelsen en tydlig bild av var och vilka styrkor och svagheter som finns i organisationen och hur dessa korrelerar till företagets strategier.

Utbildning – Hypotesbaserat arbetssätt när analys och prognos inte längre räcker till

Utbildning i hur man löser utmaningar i en extremt snabbrörlig värld där analys/prognos tar för lång tid.

Målgrupp: Team som behöver metodik för att jobba med idéutveckling och analys effektivt och kreativt.
Fakta: 3 timmar online eller fysiskt på plats utbildning
Resultat: Efter utbildning har deltagarna en översikt över hur man jobbar med hypoteser och experiment för att lyckas med innovation.

Workshop – Lös omöjliga utmaningar på 4 dagar i en Design sprint

4-dagars Workshop som tar fram kundtestade prototyper på problemlösningar av de största utmaningarna ert företag har.

Målgrupp: Team som behöver kört fast pga stora problem eller som behöver utveckla lösningar snabbt.
Fakta: 4 heldagar online eller fysiskt på plats utbildning
Resultat: Efter workshop finns det en prototyp på lösning som är testad på 3-5 riktiga kunder.