Inlägg: Företag 

En sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och tillväxt.
Där vi när istället för tär och där vi är beredda när krisen kommer. För en hållbar morgondag!