Kunskap – Övning – Repetition

Med covid-19 har kris och krisberedskap fått en innebörd och insikterna har ökat. Många av oss hade innan dess ingen beredskap eller erfarenhet av en kris. Men idag står vi här och upplever ett till närmast surrealistiskt tillstånd, som inte bara gäller dig och mig utan hela vårt samhälle ja, till och med världen.

Den här gången är orsaken ett virus och dessutom ett virus som vi inte riktigt har koll på – än.

Gå direkt till våra utbildningar. (Länk)

Det finns två viktiga faktorer som försvårar krissituationen med covid-19 och kriser generellt och som påverkar hur vi väljer att möta och agera i krisen.
1.  När vi inte själva kan se krisen. Det vill säga, hur mycket det är och inte heller kan se själva förloppet och de faktiska konsekvenserna.
2. Vi har inte riktigt koll på hur länge och i vilken omfattning vi kommer att drabbas och vet heller inte när vi närmar oss slutet. Med andra ord vet vi inte hur länge vi kommer att vara i en kris och när vi kan förvänta oss en återhämtning och en överblick.

Kris och beredskap

Det är alltid lättare att hantera en kris om man har förberett sig och har en krisberedskap.
Definitionen på kris kan vara många och likaså vad beredskapen i så fall innebär.
1. Är du en privatperson eller organisation,
2. Vilka kriser kan du tänkas ställas inför
3. Vilka förutsättningar finns för kris och beredskap
4. Hur ser din kris och beredskap ut och vad kan du göra

Hot och våld

I krissituationer är risken stor för ökat hot och våld. Även här är förutsättningarna bättre att kunna hantera situationen om man innan ökat hot och våld, har en beredskap.

– I alla ovan nämnda situationer är kunskap, träning och repetition avgörande för hur väl du klarar dig, ur alla aspekter och oavsett om du är privatperson eller företag/organisation, säger Niklas Bogestål, vd och ägare samt grundare av NPA – Nordic Protection Academy.

Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap har valt att samarbeta med ett av Sveriges främsta utbildnings- och konsultföretag när det gäller kris och beredskap/hot och våld. NPA har lång erfarenhet av att utbilda, förebygga, hantera och planera för säkerhet, trygghet och överlevnad.
Sedan starten har de utbildat företag, myndigheter och organisationer och har idag en rekryterad personalstab med mångårig erfarenhet och operativa erfarenheter i skarpa situationer. Med spetskompetenser från militära insatsförband, myndigheter inom säkerhets- och underrättelsearbete, polisiära specialenheter samt säkerhetsbranschen är NPA vana vid att leverera när det ställs höga krav och professionellt genomförande. Referenserna är mer än goda och kundernas betyg väldigt höga.

Niklas Bogestål

”Vi levererar inget som vi inte tror på till 100% själva”

Varför tror ni själva att ni ligger så högt värderade ute hos kund?

– Vi levererar inget som vi inte tror på till 100% själva och vi är ytterst måna om att förmedla en gedigen och framförallt beprövad kunskap för att skapa en trygghet, förståelse och professionalism hos kund och kursdeltagare. Vi lägger också stor kraft på att lära känna våra kunder och deras organisationskultur. Vi vet vad vi kan och levererar vår insats optimalt anpassat efter kundens behov, förutsättningar och önskemål.
Majoriteten av kunderna vill att vi ska synkronisera med deras handlingsplaner, policys och riktlinje. Då måste man arbeta tätt tillsammans med kund när vi gör vår initiala analys för att anpassa de aktuella insatserna med stöd eller utbildning. Vi har alltid fokus på att bidra med effektiva och långsiktiga lösningar för uppdragsgivaren centralt och det gäller i allt vårt arbete.

Alla har behov av kompetens inom säkerhet, trygghet och överlevnad

Vem är kund?
Niklas replikerar snabbt och självklart;

– Alla. Alla har behov av kompetens inom säkerhet, trygghet och överlevnad.

Miljö och klimatportalen inflikar;
– …med övning och repetition.

– Exakt. Mycket viktigt, fortsätter Niklas, och ett rakt svar på frågan är att de flesta av våra kunder är större företag, kommuner och organisationer men vi genomför många uppdrag för ex. skolor, mindre företag, föreningar och rena uppdragsutbildningar och därmed inte sagt att de är mindre viktiga utan snarare tvärtom, de är desto fler och är en del av samhällets grundstomme. 
Vi arbetar också med uppdrag vid större arrangemang ex Volvo Ocean Race och Europride.
Tyvärr har vi, inte bara i Sverige, en allmän lägesbild med ökad hot och våldsbild.
När vi arbetar med sådana former av utbildningar kombinerar vi ofta teori från våra mycket kompetenta utbildare med praktik och scenarioträning där vi använder skådespelare. Detta för att med en inducerad stress och realistiska upplevelser maximera inlärningen och ge deltagarna en ”mental vaccinering” inför framtida eventuella riktiga trauman eller incidenter. Scenarioträningen är uppbyggd för att ge deltagarna en ökad känsla av trygghet och självförtroende.

Finns det uppdrag som ni tackar nej till?

– Vi kan åta oss alla utbildningsuppdrag inom säkerhet som inte strider mot internationell rätt och konventioner eller svensk lag. Vi genomför också uppdrag utanför landet.
Niklas är själv en professionell utbildare och föreläsare och har tidigare under 20 år tjänstgjort som major och yrkesofficer inom Försvarsmakten. Han har också under flera år arbetat med fredsskapande insatser för FN i flera länder. Med anledning av sina erfarenheter som chef för Amfibiekårens bordningsstyrka och deltagande i EU´s anti-piratoperation ”ATALANTA” i Adenviken, är han också engagerad som ämnesexpert i Maritim Säkerhet på Chalmers Professional Education.

Gedigen samlad erfarenhet och kompetens

När Niklas själv ställer sig på scenen för att hålla en föreläsning är det ofta i ämnesområden som ”Trygghet i arbetsmiljön”, Riskhantering och Krisberedskap. Andra experter i NPA-teamet håller föreläsningar inom ämnesområden som; Våldsbejakande extremism, Terrorism och Radikalisering och självklart inom Mental hälsa, Stresshantering och Kommunikation.


Att prata med NPA är både intressant och spännande men också till viss del skrämmande.
Man inser snabbt hur lite förberedd man är på oförutsedda händelser och än mindre hur de ska hanteras.
Man undrar också vad som skulle kunna sätta NPA på prov… Vår sista fråga får bli;

crowd_s_v

Har ni själva påverkats något när det gäller covid19?

– Även vi har fått anpassa oss utifrån rådande situation. Vi hade planlagt en digitalisering till viss del av våra utbildningar (läs webbutbildningar) men nu fick vi sätta det på högsta prioritet. Vi måste kunna möta våra kunder utifrån vilken situation de befinner sig i och det kan vi idag.
Vi har sett till att snabbt vara på banan för att fortsatt och lika fullt professionellt kunna leverera, stödja och hjälpa till! Ett hinder ska i möjligaste mån kringgås, undvikas eller lösas – inte stoppa.
Såväl privata företag som myndigheter och kommuner utsätts ständigt för hot, våld och kriser av olika slag. Inom koncernen har vi Nordic Risk Advisory Group som tar fram säkerhetsanalyser och säkerhetsåtgärder ute på företag. Just nu är vi exempelvis ute i kommuner där vi som en oberoende part utvärderar hur man hittills skött krishanteringen i samband med covid-19.
Dotterbolaget Nordic Protection Academy stöttar företag, organisationer, kommuner och myndigheter med utbildningar exempelvis inom kris, resesäkerhet, utbildningar i farliga eller explosiva ämnen, arbetsmiljö eller utbildningar i IT-säkerhet. Nordic365online är vår närvaro digitalt, här erbjuder vi både utbildningar, webinar och stöd.

YouTube Nordic365.online

Några goda råd till våra företag i dagsläget?

– Om det handlar om en omställning så hjälper de här frågorna till att ta omedelbara beslut och delegera åtgärder i realtid;
1. Vilka omedelbara åtgärder och beslut måste göras/fattas?
2. Vilka begränsningar finns för att lösa uppdraget?
3. Vilka informationsbehov finns?
4. Vilka är framgångsfaktorerna?

Sätt samman en krisledningsgrupp. (Vid långvariga kriser är det viktigt och ett bevisat effektivt sätt för att dela på arbetsbördan och stressen och hålla igång en parallell verksamhet.)
• Håll korta möten i gruppen
• Viktigaste frågorna avhandlas mellan de som är inblandade
• Ansvarig för respektive område arbetar med sitt eget. (risk finns annars för att chefer tar en fråga i taget.)

Support och rådgivning online

– Behöver man rådgivning och stöd så finns vi till för det. Vi har nyligen gjort tjänsten tillgänglig via Nordic365online. Här erbjuder vi support online eller via samtal med senior rådgivare och expert.
https://nordic365.online/radgivning.php

Nordic365online

UTBILDNINGAR (även webbaserade):

 • Trygghetsutbildning (anpassade hot- och vålds utbildningar, skräddarsydda för branscher som skola, kollektivtrafik, vården, fastighetsskötare, reception m.fl. och som har en förhöjdrisk vid tex ensamarbete)
 • Riskhantering
 • Affärssäkerhet
 • Krisledning och Krisberedskap
 • Sjukvård och Mental hälsa
 • Maritim säkerhet
 • Resesäkerhetsutbildning
 • HEAT – Hostile Environment Awareness Training
 • Yrkesutbildningar
 • Specialutbildningar

INFO:

 • Medlem Näringslivets Säkerhetsdelegation
 • NPA stöder Veteranstöd Rapid Reaction och Gula bandet
 • NPA Stöder www.saveourseafarers.com
 • NPA har adekvata ansvarsförsäkringar för all verksamhet i Svenskt försäkringsbolag

www.npacademy.se
www.nordrisk.eu
www.nordic365.online