Hur kan företag starta upp arbetet med klimatomställningen?

De flesta små och medelstora företag vet att vi står inför stora utmaningar för att hindra den destruktiva klimatutvecklingen. Men nu gäller det att hämta hem och plocka ner det komplexa, sätta på sig klimatglasögonen och se på verksamheten på ett sätt som man förmodligen inte brukar.

Många mindre företag är sk ägarledda företag, man både äger och driver bolaget. Det är inte helt ovanligt att samma person bär alla ”hattar” (ägare, styrelse, ledning). Så hur fördelar man då ansvar och arbete och vem äger frågan och driver på så man inte hamnar i ”business as usal”?

Oavsett så börjar hela resan med att ta reda på vad det hela handlar om och vad vi alla måste göra.
Här följer en lista med frågor på hur ett företags start till en klimatomställning skulle kunna se ut;

1. Hur kan ni ta reda på vad det handlar om och vad ni måste göra?
2. Vem äger frågan i företaget och varför? Ägarna, styrelsen, vd…
(I vår värld är klimatomställning och hållbarhetsfrågor en ägarfråga och ska med i ägardirektivet och in på styrelsens agenda som en stående punkt.)
3. Vem/vilka tar initiativet till uppstart? (En arbetsgrupp?)
4. Vem ansvarar för initiativet och driver arbetet framåt?
5. Kartlägg nuläget
– Vad tillför ni för värde idag?
– Har er produkt och tjänst ett värde i morgon och i en omställning och i så fall hur?
– Hur ser branschen ut?
6. Hur ser verksamheten ut och hur påverkar den
– samhället
– miljön
– klimatet
7. Hur ser er värdekedja ut?
(Olika produkter och tjänster kan ha olika värdekedjor – från start till leverans till kund – och alla delar som innefattas.)
8. Håller affärsmodellen nu och i en omställning?
9. Vilka inriktningar (strategiska) och prioriteringar ska ni ha?
10. Vad behöver ni för resurser och hur ska arbetet med omställningen se ut?
11. Vad saknar ni för att ta er vidare? (personal, pengar, kompetens, verktyg etc)
12. Hur ska vi skapa engagemang och se omställningsresan som en möjlighet till…
Lista ner positiva utkomster som ni ser redan idag i en omställning och vad det skulle innebära för;
– företaget
– samhället
– miljön
– klimatet

Efter genomarbetad lista har ni kommit en bra bit på vägen!
Här finns många fördelar att hämta hem när ni väljer att ”ta lead” men också ansvar för planeten och kommande generationer. Förmodligen har det skapats både insikter, engagemang och idéer på vägen.
Många företag upptäcker också att de redan gör bra saker för klimatet men som man inte tidigare uppmärksammats.

Nu uppstår också många fler frågor;
Hur ska vi mäta våra avtryck och hur ska det dokumenteras?
Ska vi kommunisera arbetet och i så fall hur?
Vilka ska vi samverka med och hur kan vi påverka värdekedjan mm?
Finns det pengar att söka så man kan få stöd i en omställning och i så fall var?

Det finns hjälp att få!
Det finns en uppsjö av företag, konsulter, verktyg och modeller att tillgå idag, beredda att hjälpa dig i en omställningsprocess. (Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap är en av alla)
Och det kommer att komma fler aktörer och verktyg eftersom behovet är stort då vi alla omfattas av en omställning.
JA! Det finns pengar att söka som ett stöd i en omställningsprocess.

En förändring börjar alltid med något där alla framsteg räknas.
Nu behöver vi mod, handlingskraft och förändringsvilja för att skapa en hållbar utveckling!

LYCKA TILL!

NOT 1: Glöm inte att titta på osäkerheter. (risker) och försök identifiera dem och per kontinuitet.
Osäkerheter finns alltid, har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
En osäkerhet kan vara allt ifrån yttre global påverkan till interna osäkerheter.

NOT 2: Vill du ingå i ett sammanhang där du har möjlighet att hämta in kunskap, diskutera med andra, samverka och hålla frågorna om en hållbarbar utveckling levande? Gå med i AffärsUTrymmet!