Inte en dag för sent – Ut på språngbrädan!

Läget har aldrig varit bättre och det är hög tid.

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.” Källa: regeringen.se

Se krisen som språngbräda!

Nu har vi alla möjligheter att ställa om, fatta kloka beslut och göra framåtriktade val.
De flesta vill se en rejäl skjuts och få igång samhället igen. Och det är lika bra att vi inser direkt – det kommer inte bli som det varit tidigare.
Så, får vi någonsin en bättre chans om vi ska nå de globala målen? Har vi råd att missa tillfället?
Startskottet har redan bränt av och tiden är knapp.

Öka takten

Enligt pressmeddelande från Miljödepartementet (Källa: regeringen.se) ”Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete” publicerad 17 juni 2020 står det att läsa;

” – Arbetet med agendan måste integreras i regeringens ordinarie arbete och alla statsråd har ett ansvar för genomförandet. Det är också avgörande att alla delar av samhället bidrar. Stora delar av näringslivet ser redan hållbarhet som en konkurrensfördel, civilsamhället visar vägen genom egna insatser och lokala och regionala beslutsfattare är nyckelaktörer för hållbar samhällsutveckling i hela landet”, säger Isabella Lövin.

Hur ska du bedriva verksamheten framöver?

Grant Thornton publicerade redan i sin ”trendrapport 2020” den 12 dec 2019 där Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor och del i expertpanelen uttryckte;

”När det gäller hållbarhet gäller det att förstå vad som håller på att hända, att hållbarhetsarbetet helt enkelt kommer att bli avgörande för att över huvud taget kunna bedriva sin verksamhet.”

Följt av tips inför året 2020; ”Lyft upp hållbarhet som en ägarfråga och låt hållbarhetsperspektivet genomsyra affärsplaneringen.”

Så sant, nu gäller det att titta framåt och tänka långsiktigt och här finns konkurrensfördelar som räcker långt för att trigga igång näringslivet.
Men ”… Det är också avgörande att alla delar av samhället bidrar…tydligt är alltså att agenda 2030 inkluderar dig som människa. Gränserna är utsuddade och insikterna måste landa djupt om vi ska ro iland det här.

Förstå vad det handlar om – hämta hem frågorna!

Det här gäller med andra ord DIG, företaget, samhället och planeten vi bor och verkar på. Tillhör du en av många som inte kommit igång eller kanske heller insett vad de Globala målen är, varför de faktiskt berör dig? Det viktiga är att komma igång. Utmaningen är att hämta hem frågorna och hur du sedan kan göra dem till dina. Det är först då vi börjar gå framåt!

Globalt till lokalt

Här kan du läsa om de 17 Globala målen. Kortfattat, tydligt och enkelt. (regeringen.se)

Gör ordet ”globalt” till ditt ”lokalt”.
Viktigt att notera om målen är att de är integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. För att målen ska uppnås krävs framgång inom alla områden.

Börja med att hitta ditt engagemang och hämta inspiration genom att förstå vad det handlar om. Vilka mål kan du hämta hem?

Exempel;  
Nr 1. av de globala målen: INGEN FATTIGDOM (Se bild) Intressant blir det när du klickar på länken – bilden ”INGEN FATTIGDOM” och det står mer förtydligat att läsa;

”Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.”

Nu kanske det redan börjar hända saker i dig och hur du ska kunna hämta hem frågan (?)

Om inte så kanske det här blir en språngbräda! (Länk till ”inspiration från människor i näringslivet” globalamalen.se)
 
Det finns mycket för oss alla att hitta på nätet när det gäller hållbarhet och hållbarhetsarbete. Som företag kan man också få hjälp genom att kontakta företagsorganisationer eller vända sig till företag som erbjuder hjälp med hållbarhetsfrågor. Vi är många som gärna hjälper dig!

 Inte en dag för sent – ut på språngbrädan! 😊

Ingen fattigdom. Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Vi tipsar!

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder. UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. 

Tips 1 För dig som person:
Här kan du lära dig lite mer om de Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten. Länk till test!

Tips 2 Verktyg för företag:
De 169 delmålen inom Globala målen har översatts till möjligheter för näringslivet i dessa SDG Opportunity Cards. Korten identifierar konkreta affärsmöjligheter och utmaningar som företag och organisationer kan utnyttja och använda som utgångspunkt i innovationsprocesser.
(Länk: SDG Opportunity Cards)

www.globalamålen.se drivs av UNDP