Va, kör du på diesel?

Transporter har blivit en het hållbarhetsfråga och kanske en samvetsfråga hos dig och mig som privatperson? Att minska vårt fossila beroende har varit trögt när det gäller att påverka utsläppen från transporterna till skillnad från uppvärmning där vi i Sverige har kommit relativt långt. Tyvärr ökar konsumtionen av diesel i takt med ökad tillväxt och konsumtion.
Idag finns inget fungerande alternativ till dieselmotorn i tunga fordon men det finns fossilfria och förnybara bränslen! I vårt avlånga land säljs det 6 miljoner kubikmeter diesel och av är förenklat endast 25% biodiesel. Här finns med andra ord redan en hållbarhetslösning med stor potential.

Övergångsfasen
Inför omställningen och utfasning av fossila bränslen satsar bilindustrin hårt på att utveckla laddbara bilar. Men bilar som redan är producerade och rullar på vägar, behöver reducera utsläppen under livslängden. (En personbil diesel som säljs idag har en livslängd på ca 17 år innan den skrotas) Här ligger privatmarknaden efter och det behövs mer kunskap och mer information för att kunna fatta beslut och göra aktiva val.

Dags att vi reder ut begreppen och pratar biobränsle
Vi knackar på hos Charlotte Elander, VD Energifabriken Sverige. Företaget är proffs på biobränsle och i synnerhet transporter med dieselfordon.

Charlotte Elander, vd Energifabriken 

– När vi startade företaget 2006 var det vi och några till som tyckte detta var spännande att kunna köra på ett drivmedel som var förnybart och därtill giftfritt. Tänk dig att kunna köra på bränsle tillverkat av det man har på åkern i dieseltraktorn, dieselbilen. Men problemet var att det fanns så gott som inga krav på företag att de skulle köra förnybart och därför var det svårt att sälja våra bränslen.

Charlotte ler lite när hon minns tillbaka;

– Men vi var envisa med att visa att ”det går faktiskt att köra på förnybara bränslen” och kämpade på under de första åren. I takt med ökad uppmärksamhet och krav kom omvärlden ikapp där kollektivtrafiken och renhållningen var tidiga med att gå över till förnybara bränslen.

Branslemunstycke

Fossilt bränsle | Fossilfritt bränsle | Biodiesel | RME, HVO

För att hänga med i den fortsatta historien ber jag henne direkt att redogöra för vad förnybara bränslen/drivmedel är.
Hon berättar tålmodigt och angelägen om att jag ska förstå;

Fossilt bränsle kommer från växter och djur (fossiler) som under miljontals år legat till sig i sediment på havsbotten och bildat fossil energikälla. Den energi som de lagrat beroende på värme, tryck och olika bakterier, omvandlas till de kolväten som utgör gas, råolja eller kol. När man tar upp och använder den fossila energikällan avger det koldioxid. Det fossila materialet har idag inte gått igenom förloppet att materialet har ”plockat upp”/ reducerat koldioxiden i atmosfären. Vi späder bara på halten i atmosfären. Exempel på fossilt bränsle är diesel.

Fossilfritt bränsle däremot kommer tex från en växt som växer på en åker idag. Växten har under sin tillväxt ”plockat upp koldioxid från atmosfären” fram till dess att man tar upp den. Vid användning som bränsle släpper den ut koldioxid igen – men då är hela förloppet cirkulärt. Den har plockat upp och den släpper ut. Där har vi den stora skillnaden från fossila bränslen som bara släpper ut koldioxid vid användandet.
Biobränslen (förnybart bränsle) framställs av förnybara råvaror och är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till så kallad fossil diesel (det vi benämner ”diesel” och svart pump på bensinmacken) Biobränsle finns i olika former;
• Ex. gas form – biogas. Framställs ex. matavfall, gödsel, slam på avloppsreningsverk
• Ex. flytande form– etanol. Tillverkas huvudsakligen av spannmål, majs och sockerrör.
• Ex. fast form– pellets/ved.
 
Biodiesel är ett biobränsle och exempel på det är RME (Rapsmetyleter – rapsolja, estrar från vegetabiliska oljor) och HVO  (hydrerad vegetabilisk olja) är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel.
 
Men vänta lite, det innebär att jag som kör en diesel personbil kan tanka biobränsle redan idag?
– Ja, absolut HVO!
HVO minskar CO2-utsläppen med upp till 90%. Hade du haft ett tyngre fordon/transport hade jag svarat RME och den minskar växthusgaserna med 66%. Dessutom är det inte bara positivt ur ett klimatperspektiv, biobränsle RME och HVO är betydligt mindre giftiga än fossil diesel. Fossil olja däremot innehåller ju aromater och är giftiga.
 

Ladda ner appen TANKA GRÖNT!

Energifabriken idag:

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i hela Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Huvudsaklig målgrupp är transportsektorn och lantbruk men även privatpersoner.
Deras affärsidé – Fossilfritt, förnybart och klimatsmart –  ligger helt rätt i tiden och det går bra nu.
 
– Idag har vi 61 mackar i Sverige, vi är 29 medarbetare med kontor i Carlshamn, Lund, Göteborg, Linköping, Mariehamn på Åland och Fredriksstad i Norge (Norskt bolag). Norge ligger utanför EU och ligger väldigt långt fram när det gäller fossilfria bränslen och bäst i världen på elbilar. Vår etablering i Norge är ett sätt att risksprida och där vi ser en stark ökad marknad av HVO och RME.
Helgenas-raps

Solskenshistoria:

Den här solskenshistorian, inte bara för klimatet utan även för Energifabriken, började med att tre lantbrukarfamiljer ville hitta på något tillsammans där det gemensamma intresseområdet var energi. Som lantbrukare producerar man massor med energi på åkrarna där det mesta blir mat eller djurfoder. I alla tider har mycket av restprodukterna blivit till annan form av energi tex uppvärmning så de hade redan konstaterat att tekniken fanns. Tänk att kunna ha en egen fabrik och producera sitt eget bränsle av grödorna de hade på åkern – en Energifabrik.
De sökte pengar och fick faktiskt beviljat investeringspengar från Naturvårdsverket för att sätta upp en anläggning. Så det bar snabbt iväg ut i Europa och Baltikum för att titta på andra anläggningar. Rätt snart visade det sig att det fanns redan de som kunde tillverka biobränsle mycket billigare än vad deras egna fabrikskalkyler visade och det resulterade i att de inte tordes satsa på en anläggning i det läget. Fabrikstankarna lades på hyllan. Istället började man köpa in RME rapsdiesel för att sälja vidare till företag som levererades av transporter som de hyrde. Men det var svårt att sälja. Marknaden var inte mogen och inga krav fanns.
En intressant erfarenhet och en avgörande del i företagets historia inträffade 2008-2009.

Charlotte berättar:

– Två av oss var ute på ett kundbesök då en vd för ett bolag uttryckte det som kanske fler kunder tänkt men inte uttalat. ”Hej grabbar, jag förväntade mig att ni skulle komma på cykel i komposterbara kostymer”

– Det låg något i det där som var tänkvärt och det skapade många tankar hos oss. För det var ju helt sant. Man kanske måste leva som man lär för att det ska bli trovärdigt. Våra transporter vi hyrde in tex , vilket drivmedel gick de på egentligen…
Här någonstans bestämde vi oss för att starta ett projekt – Fossilfritt lantbruk. Och nu började vi med oss själva. Vi skulle ställa om våra lantbruk och göra om allt. Vi bytte till grön el, bytte till pelletspannor, körde våra egna bränslen i alla maskiner och bilar. Det här fick stor uppmärksamhet och vi blev det goda exemplet. När vi körde och visade att våra lastbilar och tröskor går på RME, så vågade de tro att det fungerar och det ”inträffar inga obehagliga överraskningar”. Helt plötsligt blev vi mycket trovärdiga och det blev avgörande för oss, att vi gjorde på det sättet och gör idag. Nu har vi dessutom utökat portföljen med fler biobränslen och efterfrågan ökar konstant. Fantastiskt egentligen!

Det blev en Energifabrik!

Det blev en egen anläggning till slut ändå. I dec 2018 köpte Energifabriken ett företag som heter Ecobränsle och som har en anläggning i Karlshamn.
Fabriken producerar 40 000 kubikmeter RME om året och med en potential att producera mer.
 
Så, avslutningsvis Charlotte, ett gott råd från Energifabriken till företag och mig som privatperson?
– Det finns inget att vänta på när det gäller våra utsläpp. Ta tag i det, skaffa dig kunskap och ta beslut. Som företag kan du kontakta oss till exempel, det är ju det vi finns till för. Det är mycket som företag vill ha koll på och har frågor om; beräkningar, logistik, tung trafik, förbränningsmotorer, ledning av större projekt, bioenergi, lagstiftning och råvarumarknaden. Som privatperson när du ska köpa bil, ställ frågan:
Kan jag köra på förnybart bränsle? Driv frågan tills du får ett ordentligt svar!

 

”Sverige ska även fortsättningsvis ta en ledande och pådrivande roll för genomförandet av såväl Parisavtalet som Agenda 2030. Ju längre det dröjer innan klimatutsläppen minskar, desto dyrare kommer det bli att åstadkomma tillräckliga utsläppsminskningar och genomföra klimatanpassningen.” regeringen.se