Matsvinn – våga använd dina sinnen

Vi kan bättre! 

”Vi slänger totalt 45 kg mat per person och år i hemmet/hushållet. Varav 19 kg är fast föda och 26 kg är livsmedel vi häller ut i vasken. All den mat vi slänger i vasken klassas som ätbar, alltså matsvinn. Varje år i Sverige slängs mat i onödan från hushåll som motsvarar ett utsläpp på 442 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen från 360 000 bilar under ett år…”

Det här gäller:

Bäst före-datum är till det datum livsmedlet förväntas behålla sin kvalitet (smak, färg, krispighet, spänstighet och tuggmotstånd) när det förvarats på lämpligt sätt. Efter bäst före-datum kan kvaliteten bli sämre men kan med andra ord fortfarande vara bra och fullt ätbar. Använd dina sinnen – titta, lukta, smaka.

Sista förbrukningsdag innebär hur länge ett livsmedel är säkert att äta. Märkningen ska användas för livsmedel som lätt förstörs av mikroorganismer och där lagringstiden kan bidra till att ett livsmedel kan bli hälsoskadligt trots att det förvaras enligt förpackningens anvisning. Du ska därför inte förtära livsmedel efter den angivna sista förbrukningsdagen.

Släng inte mat som blir över

Hur många gånger har man inte tryckt i sig det sista på tallriken för att slippa slänga mat, eller slängt mat för att slippa överblivna rester? Det är värt att undvika båda fallen, för här finns också pengar att spara. Närmare bestämt 3000-6000 kr per år i ett hushåll, enligt Livsmedelsverket.
Ta till vara på maten och använd fantasin.

  •  Ta för vana att rutinmässigt gå igenom kylskåpet och inte minst det som gömmer sig längst in. Förslagsvis en gång i veckan.
  • Använd tacobröd att lägga matresterna i – och du får en ny rätt på ett kick.
  • Gör en dag i veckan till en restbuffé och pimpa med något fräscht och passande. (Tips: I familjen kan man turas om att ansvara för ”restbuffé-dagen” och göra det till en rolig utmaning och ett bra tillfälle att testa nya kombinationer av smaker!)
  • Om någon mat mot förmodan behöver slängas och som inte är ätbar längre, så sträva efter att ge tillbaka det till var vi tagit det ifrån – till vår jord. Använd en kompost.

Var smart – släng inte det som går att äta.

matsvinn

Visste du att:
Nummer 12 i de globala målen är  ”hållbar konsumtion och produktion”, där 12.3 är att; “halvera matsvinnet i världen”.

Vi ska till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan – även förlusterna efter skörd. Här är du och jag en del i kedjan…

De globala målen, för hållbar utveckling;
Världens stats- och regeringschefer är enade om de totalt 17 globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
De 17 globala målen hittar du enkelt förklarat här:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/