logga_affarsutrymmet_orig

Klart att ditt företag ska ingå i ett sammanhang som berör hållbarhet!

VÄLKOMMEN DEN 5 MAJ I LINKÖPING,  QUALITY HOTEL EKOXEN
TEMA: Status klimatläget, lösningar / Framtidståget

Hur ”mår” klimatet egentligen enligt senaste rapporten och hur kan du jobba med eller utveckla hållbarhetsarbetet i företaget?
Missa inte möjligheten att lyssna på erkända Markku Rummukainen och utifrån Anders Carlssons kombinerade föreläsning/workshop
se möjligheterna med hållbarhetsarbetet och verksamhetens utveckling.

Aktiviteten är kostnadsfri och öppen för dig som inte deltagit i tidigare aktivitet och du förbinder dig inte till något.
Alla som kommer måste anmäla sig. Bjud gärna med dig ett företag som kan ha nytta av nätverket! Glöm inte meddela ev. matallergier.

DATUM:  5 maj
TID: 07.30- 08.00 Vi bjuder på frukost! (Drop in)
PROGRAM : 08.00-12.00 (fritt nätverkande från ca 11.30)

PLATS: Quality Hotel Ekoxen (Klostergatan 68 Linköping)
ANMÄLAN: natverket@affarsutrymmet.se
TEMA: Status klimatläget, lösningar / Framtidståget

Den här gången får vi ”senaste rapporten” om klimatet och om våra ansträngningar gör skillnad…
Nästa andetag dyker du rakt ner i företaget, och gräver där du står!

MARKKU RUMMUKAINEN
Klimatfrågan är en utmaning, men med lösningar!

Markku inleder dagen med att kort berätta hur det egentligen står till med klimatet just nu. Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet och klimatrådgivare på SMHI samt Sveriges kontaktperson för IPCC. Markku har även medverkat i Klimatpolitiska rådet 2017–2022.
IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, dess effekter på miljön och samhället, och möjliga klimatåtgärder.
Markku har arbetat länge med forskning om klimatmodeller. Han var med vid uppstarten av svensk klimatmodellering vid Rossby Centre på SMHI och SMHI:s verksamhet för klimatanpassning. Han har medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med vid framtagandet av IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Sedan 2016 representerar han Sverige i IPCC.
ÖVRIGA UPPDRAG
I sin forskning har Markku aktivt samarbetat över disciplingränser och i sina olika uppdrag har han fört dialog med många av samhällets olika aktörer, inklusive skolor, media, intresseorganisationer, myndigheter och näringsliv. Han har även haft uppdrag i andra vetenskapliga rådgivande grupper och kommittéer i Sverige och utomlands, till exempel i regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor, och som ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd och regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. Idag verkar han även i Europeiska miljöbyråns (EEA) vetenskapliga kommitté.

ANDERS CARLSSON
Att kliva på framtidståget …. Utrusta er med kunskap, motivation och tålamod!

Varje resa, hur lång den än är, börjar med ett beslut om att ta ett första steg. Och när ni ska ta företaget i riktning mot ett mer klimatsmart och hållbart företag, hur ser vägen ut och vilka är era utmaningar på resan? Ni kommer möta Anders Carlsson – förändringsledare och miljökonsult – som kommer att dela med sig av egna såväl segrar som haverier och även berätta om hur det som nyss kändes som ett stort misslyckande kan visa sig vara början på något storartat! Han kommer förstås passa på att utmana oss alla med frågor och uppmana till diskussioner, för att hjälpa oss att navigera framåt. Att bestämma sig för att slå in på en väg mot ett mer klimatsmart och hållbart företag är ett stort beslut. Att bestämma sig för att slå in på en väg mot ett mer klimatsmart och hållbart företag är ett stort beslut. De utmaningar och möjligheter ni har att möta och ta tillvara på är många under resans gång och skiftar också enormt från företag till annat. Även om målet för AffärsUTrymmets företag är detsamma, ser vägen dit helt olika ut för var och en av er…
• Hur får jag med mig anställda, styrelsen, ledningen?
• Vilken kunskap behöver jag för att kunna ta mig an utmaningen och hur får jag tillgång till den?
• Vad sitter jag på för statistik kring min egen klimatpåverkan? Är det möjligt att göra ett klimatbokslut?
• Är ett ledningssystem ett verktyg som fungerar för min verksamhet?
• Kan jag tjäna pengar på energieffektivisering och annan resurseffektivitet?
• Kan en omställning vara vägen till fler kontrakt och vunna upphandlingar?
• Vilka frågor engagerar och kan vara en bra start på arbetet?
• Finns det andra miljö- och hållbarhetsfrågor än klimat som är viktigare för mig att arbeta med? För hållbarhet ≠ miljö ≠ klimat…
• Kan jag redan idag marknadsföra mitt miljöarbete och tjäna på det
Rätt timing under resans gång! Ni behöver utrusta er med kunskap, motivation och tålamod som gör att ni har rätt timing i hur ni tar er an utmaningarna under resans gång. Och kanske behöver ni vägvisare från tid till annan för att hitta fortsatt väg framåt.

Anders Carlsson har arbetat med förändringsledning för hållbarhet i olika positioner och på olika företag och organisationer de senaste tjugo åren. Han har varit med om att kryssa mellan grynnor, börja om och tvingas ta turer i okänd terräng för att få miljöarbetet att bita. Från att ha lett Linköpings universitet fram till en ranking som världens 5:e bästa miljöuniversitet 2011 vidare till att ta emot priset som ansvarig för Sveriges mest hållbara kontorshyresgäst 2013. Han har också varit med och initierat regionens arbete med miljödriven affärsutveckling och sitter idag i styrelsen för Cleantech Östergötland – miljöteknikföretagens nätverk i Östergötland. Anders arbetar på miljökonsultbolaget Calluna och i det egna företaget Ecorado.

Så HÄR GÖR VI PÅ VÅRA TRÄFFAR!
Nätverket träffas 4 ggr/år. I Linköping är vi på Quality Hotel (Box Hotel eller Ekoxen)
Vi bjuder in olika talare under specifika teman vid varje tillfälle. Utifrån dagens ämne och ny kunskap diskuterar vi frågeställningar och insikter, presenterar workshopens resultat för att vidare hämta hem till den egna verksamheten. Nätverket ser till att hållbarhetsfrågorna hålls levande och aktuella. Du avsätter tid för engagemang, inspiration och motivation. Att komma och delta vid ett tillfälle är alltid kostnadsfritt!
Kl: 07.30-08.00 Vi bjuder alltid på frukost/drop in!
kl. 08.00-
• Intro
• Programgäst + frågor
• Workshop
• Redovisning workshop
• Reflektion och sammanfattning
• Avrundning och framåt!
– kl. 12.00 Fri tid/nätverkande

MEDLEMSBOKEN FINNS PÅ PLATS!
Vår medlemsbok finns alltid på plats och delas ut till medlemmar. Önskar företaget bli medlem i nätverket är avgiften 2 500 kr exkl moms/löpande år. Detta ingår;
– Två personer per företag i ett medlemskap
– Medlemsboken KURSEN
– Träffarna är alltid kostnadsfria och frukost ingår.
Läs mer om AffärsUTrymmet medlemskap här. LÄNK

HAR DU FRÅGOR?
Maria Floxner 0706-209656
Ulf Sunnberg 0700-437457
eller maila oss på natverket@affarsutrymmet.se

NATIONELL PARTNER

LOKAL PARTNER