NÄTVERKET AffärsUTrymmet

Vi är ett nätverk för företag som vill ingå i ett sammanhang med fokus på hållbar utveckling. Vi tar in kunskap, hämtar hem insikterna, diskuterar utmaningarna för att hitta vägen för den egna verksamheten och nyttja nätverkets samlade möjligheter för lösningar. ”AffärsUTrymmet” ser till att vi har professioner på scen under definierade teman och att vi jobbar enligt träffarnas uttalade metodik. Här lär vi oss, här ställer vi frågorna, här försöker vi definiera viktiga pusselbitar och vilka ”verktyg” vi behöver från tid till annan. Inför en omställning är inte ensam stark. Vi tror på samverkan och gemensamma krafter. Att kunna stå stabilt, möta och bidra till förändring och ha styrkan att sätta hållbara mål även om vi inte idag ser hur vi ska ta oss dit…
DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN! (Se längst ner hur du gör) eller gå direkt till AffärsUTrymmets egna hemsida – LÄNK.

Hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara!

Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör vi i en omställning – små och medelstora företag, 99,9% av svenskt näringsliv? Näringslivet ställer om för att säkra affären. Vi möts i AffärsUTrymmet nätverk för att lära och hitta förändringskraften tillsammans!

AffärsUTrymmets möjligheter för en hållbar utveckling
Hur ska Ditt företag hitta en lönsam hållbarhet? Vi behöver förstå vad det handlar om. Lönsamhet utan hållbarhet är inte längre gångbart där vår planets begränsningar i flera avseenden redan är överskridna. Miljö- och klimatutvecklingen har satt press på oss som sista generation, att skapa förändringar och vända utvecklingen. Vi står inför ett  paradigmskifte och en omställning som måste ske i alla system.  Hur är det möjligt och hur kan vi anta utmaningen och i den verksamhet vi verkar i?
Vi möts i nätverket för att inhämta kunskap, diskutera, hitta gemensamma utmaningar, nya samarbeten och korsbefruktningar. Syftet är att identifiera företagets värde och möjligheter och hitta de förändringar som bör ske och i det affärsutrymme som företaget ska verka i. Att navigera i en osäkertid kräver ödmjukhet och lyhördhet. Resan är lättare om Du ingår i ett sammanhang där vi alla står inför arbetet med en hållbar utveckling.

Till nätverket är Du (företaget) välkommen att delta kostnadsfritt för att upptäcka hur vi jobbar och nätverkets möjligheter. 

2022  LINKÖPING (Quality Hotel The Box eller Ekoxen)
BOKA IN DATUM I DIN KALENDER!

Träff 1: 20 januari
Träff 2:  5 maj 
Träff 3: 6 september 13.30-17.00
Träff 4: 1 december 

Separat inbjudan med program inför varje tillfälle.
Vi bjuder alltid på frukost eller fika beroende på fm eller em!

Vill du besöka oss och kanske blir medlem? Nätverksträffen är alltid kostnadsfritt första tillfället. Besök AffärsUTrymmets hemsida och läs mer.

2022  NORRKÖPING (Elite Grand Hotel)
BOKA IN DATUM I DIN KALENDER!

Träff 1: 10 maj Kickoff Norrköping
Träff 2:  6 september 07.30-12.00
Träff 3: Klart inom kort
Träff 4: Klart inom kort

Separat inbjudan med program inför varje tillfälle.
Vi bjuder alltid på frukost eller fika beroende på fm eller em!

Vill du besöka oss och kanske blir medlem? Nätverksträffen är alltid kostnadsfritt första tillfället.

Så här fungerar våra nätverksträffar – Vi träffas inte bara för att prata, vi jobbar!

Du avsätter fyra viktiga förmiddagar under ett år!
Varje träff har ett tema och en gästföreläsare som utifrån sin profession delger kunskap och insikter i ämnet. Därefter följer vi AffärsUTrymmets metodik och Du arbetar under förmiddagen med att hämta hem så mycket du bara kan och i samverkan med andra.
07.30-08.00  Drop-in. Vi bjuder på frukost.
08.00- ca 11.30 AffärsUTrymmet
11.30-12.00 Nätverkande/Fri tid

Medlemskap

 • Företag är medlem i  Nätverket. Medlemsavgiften är 2 500 kr exkl. moms/löpande årsbaserat.
 • Företaget har möjlighet att teckna två personer i ett medlemskap
 • Det är av stor vikt att man som företagsmedlem kommer på de årliga träffarna.
  Vi uppmuntrar alla medlemmar att alltid ha en representant på plats.
 • Nätverket har fyra huvudträffar per år och datum för årets träffar är fastställda inför varje nytt år. 
  I medlemskapet erbjuds där utöver kompetensutveckling, seminarium och workshops
 • I medlemskapet ingår och som vår vägledare, den fantastiska boken ”KURSEN” av Lisen Schultz och Erica Erica Treijs som Du kommer att ha stor behållning av i arbetet med företagets hållbara utveckling!

Vill Du också vara med. Gör så här!

 1. Maila din intresseanmälan på natverket@affarsutrymmet.se
 2. Vi mailar dig tillbaka ett enkelt formulär som du fyller i. (Alldeles snart kan vi erbjuda enkel och säker ansökan via BankID)
 3. KLART.  Nu har du en inbjudan att vänta till nästa träff och fakturan kommer per post för ditt medlemskap.

VARMT VÄLKOMMEN IN I NÄTVERKET!

Natverket_kickoff_LKPG