Varför så mycket prat om koldioxid?

Det vi upplever idag med klimatet är en konsekvens av våra utsläpp bakåt i tiden och det kommer vi få leva med i en överskådlig framtid. Vi betalar alltså fakturan på det vi har gjort bakåt i tiden – nu. Sannolikheten att extrema temperaturer kommer att öka framöver är stor och är en följd av det varmare klimatet. DET går inte att fixas till.

Foto: Lina Hammarström, Linköping

Men vi måste bryta trenden nu för att påverka framtiden och undvika ett katastrofläge. Med det menas – lyckas vi inte göra något nu, kommer vi att komma till ett oåterkalleligt läge som är bortom kontroll. Växthusgaserna (vattenånga, koldioxid, metan och lustgas) bidrar till att värmestrålningen stannar kvar längre i atmosfären än den annars skulle göra och bidrar till global uppvärmning. Koldioxid förstärker växthuseffekten och är en extremt stabil gas och som står för den största delen av den samlade klimatpåverkan. Utsläppen är mycket stora och stannar väldigt i länge i atmosfären och försvinner mycket sakta – vi pratar om 100-tals år. Ju mer koldioxid i atmosfären, desto varmare blir det. Forskare vet att det beror på människans utsläpp av så kallade fossila bränslen där konsekvensen blir ett varmare klimat.
Eftersom processen är så långsam och möjligheterna att påverka de höga halterna av koldioxid, så är det väldigt bråttom med att få ner koldioxidutsläppen.

Vad kan DU göra

All förändring börjar alltid med något litet oavsett om du är privatperson eller företag.” Så, börja där du står”! Var hittar du motivationen och värdet? Det handlar inte om uppoffring det handlar om att medvetandegöra och att komma till skott och det är faktiskt rätt enkelt och framför allt smart!

Vad måste vi göra

Stockholm Resilience Center har tagit fram en färdplan för att bryta trenden och minska utsläppen i linje med Parisavtalet,  Global Carbon law (https://www.globalcarbonproject.org/index.htm)
Det handlar om att halvera växthusgaser var 10:e år från och med 2020. Noll utsläpp 2050.

Det är möjligt genom bland annat ökad energieffektivitet, gå över till fossilfri energi, elektrifiering samt genom att fånga in och lagra kol.

NOT. Fossila bränslen; kol, bensin, diesel och naturgas