Återvinna batterier – behövs det?

ALLA batterier ska lämnas på återvinningen!
75% av innehållet i våra vanligaste batterier kan göra nytta igen! 

Det är viktigt att vi lämnar alla batterier på återvinningen när de är förbrukade. Batterier innehåller beståndsdelar som antingen behöver återvinnas eller som på annat sätt behöver tas omhand. Det är alltså viktigt att batterier inte hamnar i hushållssoporna där de kan göra skada

Läs gärna mer om fler ”vanliga” batterier och batterier i allmänhet på batteriatervinningen.se

(OBS: De procentuella siffrorna kan variera beroende på vilken typ av batteri det handlar om.)
 

batterier_återvinning

Nedan har du ett axplock av våra vanligaste batterier som går att återvinna. Här listar vi hur stor del av batteriet som kan återvinnas, dvs återvinningsgraden, och du kan också se hur stor andel av återvinningsgraden som består av energi och av material.

Kadmiumbatterier

Återvinningsgrad: 95%
Fördelning återvinningsgrad: 10% energi, 85% material

Kadmiumbatterier eller nickelkadmiumbatterier som de också heter, hittar du oftast i äldre el-prylar, exempelvis i gamla power tools och “tegelstensmobiler”. De beståndsdelar som i dessa batterier går att återvinna består av 35% nickel, 45% kadmium, 15% järn och 5% kobolt. Resten av batteriet återvinns som energi, eller tas om hand och förvaras på ett säkert sätt.

Nickelmetallhydrid

Återvinningsgrad: 90%
Fördelning återvinningsgrad: 30% energi, 60% material

Batterier av nickelmetallhydrid är uppladdningsbara och finns i olika storlekar och former men de du oftast stöter på är de som ser ut som helt vanliga engångsbatterier. Det som kännetecknar nickelmetallhydrid är att de går att sätta i särskilda laddare i väggen. Det material som går att återvinna ur dessa batterier består av 55% nickel, 38% järn och 7% kobolt. Resten av batteriet återvinns som energi, eller tas om hand på ett säkert sätt.

Kvicksilverbatterier

Återvinningsgrad: 90%
Fördelning återvinningsgrad: 60% energi, 30% material

Kvicksilverbatterier är ofta knappcellsbatterier (det vill säga små och runda). De kan sitta i allt från leksaker till digitalkameror och hörapparater. Svenska myndigheter har bestämt att kvicksilverbatterier ska fasas ut från marknaden eftersom ämnet är så pass giftigt.
Efter att du lämnat dina kvicksilverbatterier på återvinningen så sorteras de istället åt sidan.  De olika beståndsdelarna tas omhand på ett säkert sätt så de giftiga ämnena inte når ut i naturen.

Alkaliska och brunstensbatterier

Återvinningsgrad: 65%
Fördelning återvinningsgrad: 15% energi, 50% material

Dessa batterier är de ”vanliga” engångsbatterier du sätter i till exempel fjärrkontroller och trådlösa tangentbord. De kan vara runda, stavformade eller fyrkantiga. Vad alla dessa har gemensamt är att de inte går att ladda upp de igen.
Det material som går att återvinna består av 50% järn och 50% zink och dessa metaller finns framför allt i batteriets hölje. Innehållet i alkaliska batterier är kolbaserat och kallas för ”den svarta massan”.
Hur man ska återvinna denna svarta massa är fortfarande en fråga det forskas mycket på. Tills man har knäckt den nöten tar man hand om innehållet och förvarar det på ett säkert sätt.

Litiumbatterier

Återvinningsgrad: 90%
Fördelning återvinningsgrad: 30% energi , 60% material
(dessa siffrorna gäller återvinningsgraden för varianterna litiumjon och litiumpolymer) 

Finns både som engångsvarianter och som uppladdningsbara batterier och kan ha olika former och storlekar. Av det material som går att återvinna består 30% av järn, 30% av kobolt, 17% av koppar, 17% av mangan och 6% av nickel. Resten av batteriet återvinns som energi, eller tas om hand på ett säkert sätt.

Källa: Batteriatervinningen.se
”Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och startades av BlyBatteriRetur, El-Kretsen och Recipo. Sedan 2012 ansvarar vi för att informera svenska folket om varför det är så viktigt att återvinna batterier.”