Stark efterfrågan på solenergi

Rätt tid att äga din energiproduktion! Solen som en kraftfull och evig källa genererar 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. Marknadspotentialen är med andra ord stor i vårt energislukande samhälle och efterfrågan ökar kraftigt. Den globala trenden visar på en ökad användning av förnybara energikällor där solen står för ca 10%. Men i Sverige uppnår den idag endast 1 % av den totala elkonsumtionen. Energimyndigheten har tagit fram en strategi och målbild där kraftkällan är fullt möjlig att använda som bidrag till elsystemet på 5–10% inom en snar framtid!

Början av en solrevolutionen – du äger din elproduktion

Möjligheten att producera sin egen el och samtidigt värna om miljön är två starka argument som bidragit till intresset. Vår stora klimatutmaning är ett fossilfritt samhälle, att sluta använda olja, kol och gas. För en hållbar utveckling, där vi säkrar villkoren för planetens och människans överlevnad, behöver vi använda förnybara energikällor det vill säga sol, vind och vattenkraft. Förnybar energi medverkar inte till en global uppvärmning och källan tar aldrig slut. Solen påverkar miljön minimalt och är dessutom högintressant då den kan omvalandas till el, kyla och värme. Oavsett om du är företag, privatperson eller bostadsrättsförening så är hållbarhetsaspekterna tillräckligt starka för att sätta sig in i ämnet att ”äga sin energifråga” och producera egen el.

Hur kan jag påbörja min solresa?

  1. Ta den okomplicerade och enklaste vägen och prata med en professionell och etablerad leverantör som kan svara på dina frågor och hjälpa dig med ditt val och köp.
  2. Vill du initialt fördjupa dig på egen hand finns det bra och opartisk information på Energimyndighetens hemsida – Solelportalen.se
  3. På Energimyndighetens hemsida kan du också hitta Solcellsguiden som täcker allt från idé till färdig anläggning. Det finns två versioner av guiden – en för privatpersoner och en för företag, föreningar och organisationer. 

Vi rekommenderar att du väljer en leverantör som är ansluten till branschföreningen

Svensk Solenergi (LÄNK) representerar med sina cirka 260 professionella medlemmar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.