Greenwashing – Var beredd på att omvärdera!

Vi kommer snabbt djupt in i ämnet. Den luttrade miljökonsulten Anders Carlsson kräver inte tusen frågor och förberedelser – det räcker med ingångsfrågan sen rullar det på. Han vet vad han pratar om och brinner för miljön, planeten och framtiden.

Greenwashing är när företag får oss att tro att de är mer miljövänliga än de kanske är. Det är ofta större företag som har resurser och kapacitet när det gäller reklam och marknadsföring, som på ett sofistikerat sätt får oss att generellt uppfatta företaget som miljövänligt.

”Så greenwash är egentligen en speciell typ av falsk marknadsföring där man säljer sin verksamhet med tveksamma miljöargument…”

Anders Carlsson menar också att greenwashing gör dubbel skada.

” Vi har idag ett sådant enormt informationsflöde att vi sällan hinner vara källkritiska och reflektera över hur vi uppfattar eller tar till oss saker. Hållbarhet och miljöaspekter har blivit kritiska framgångsfaktorer, så med andra ord finns det pengar att tjäna. Där det finns pengar att tjäna finns det också starka krafter. Men förutom risken att bli lurad av falsk marknadsföring finns även risk för att de som verkligen har gjort sin läxa och har bra miljölösningar att marknadsföra, inte vågar göra det.  Man är rädd för att bli beskylld för greenwash eller för att man omedelbart kommer att bli extra granskad även i sådant man ännu inte miljöanpassat.”

För egentligen, menar Anders, behöver vi få ta del av mer enskilda miljövänliga framgångsfaktorer för att förstå hur mycket och fantastiskt som är på gång. Här gäller det bara att man är tydlig när man berättar.

”Man ska inte ge sken av att man är bra på allt bara för att man har tagit tag i
en bra miljöaspekt. Våga ta en fråga i taget och visa upp det bra du gör!”

Anders poängterar också vilka stora framsteg vi gjort med att skapa system, regler och lagar när det gäller energisystem och att fasa ut fossila bränslen, men också hur mycket vi har att lära av andra länder. Som exempel tar han skogsbruket;

”Svensk skog är en förnybar råvara och viktig i omställningen till mer koldioxidsnål ekonomi. Men när det gäller miljöanpassat skogsbruk ligger vi på många sätt långt efter kontinenten. Där det finns mindre skog och frågan gällande ett mer hållbart skogsbruk prioriterats högre.
Även gruv- och stålindustrins skatteprivilegier sticker verkligen i ögonen. För att gynna svensk export är staten enormt givmild genom uteblivna skatter och avgifter för avfall och fossila bränslen. Företagen gör ju inget olagligt, men här skulle vissa lagar och regler nästan kunna ses som en form av statlig greenwash. Konsekvenserna av detta kan exempelvis vara att cirkulära lösningar inte får genomslag på marknaden på grund av att jungfruliga material har den här typen av privilegie

Vår konsumtion

Det gäller att hitta affärsmodeller och jobba med innovationer. Att vända affärslogiken. Det finns företag som redan lyckats med det – med upplevelser istället för prylar. Anders landar tungt i var vi står idag;

”Vi måste bryta den materiella konsumtionen som identitet och som gemenskap. Att ha en tillväxt som helt baseras på ett ökat resursutnyttjande är inte möjligt. Det kommer sluta med att det ekonomiska systemet bryter samman eller att vi slår ihjäl varandra om de resurser som finns. Resursanvändandet måste bli mycket effektivare och vi måste integrera hänsyn till den biologiska mångfalden i den fysiska planeringen. Vill vi verkligen hamna där man är redan idag i USA, där man får åka runt med bikupor för att pollinera fruktodlingar eftersom det finns för lite insekter?

Vi vet redan att materiell standard över en viss nivå inte gör oss mer lyckliga. Konsumtionen borde, och jag hoppas att det kommer styras mer av, att det är mer viktigt att vi har ”rätt” saker” och att vi har tillgång till men inte äger det vi behöver.”

Gott exempel:
” Ett bra exempel är LP-skivan. Från att vi tidigare har ägt och haft hyllmeter med LP-skivor hemma, har vi idag tillgång till hela världens musik genom en tjänst. Upplevelsen är inte förändrad och du har därutöver fått oändliga valmöjligheter i form av utbud, anpassningar och tillgänglighet. En produkt har blivit en tjänst och från att äga har du istället blivit en användare.”

Greenwashing – hur ska du ha koll?

Anders tipsar;

1. Hitta bra referenspunkter för att få en nyanserad bild.

2. Försök bilda dig en egen uppfattning. Cirkulära och resurseffektiva lösningar är oftast bra. 

3. Bli inte desillusionerad av att samma lösning kan vara bra eller dålig beroende på var den används. Miljöproblem ser olika ut i olika länder beroende på de systemlösningar som finns. I Sverige, med system för omhändertagande av avfall och sopförbränning blir exempelvis inte plastpåsar ett lika stort problem som i länder där sådana system saknas.

4. Var beredd på att omvärdera.

Intervju med: Anders Carlsson, miljökonsult Calluna AB och Ecorado AB