TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygghetsutbildningar
Hantera konflikter, hot och våld


Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Tryggare & säkrare arbetsmiljö – Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.
Vi lär ut effektiv konflikthantering, de-eskalerande bemötande, säkerhetsmedvetande, mental förberedelse, praktiska metoder och självförsvar för att optimalt kunna hantera hot och våld i arbetsmiljön.
Vi anpassar innehållet till verksamhetens handlingsplaner, policys och riktlinjer och den faktiska eller upplevda hotbild som aktuell bransch eller yrkeskategori exponeras för. Vi har ett antal framtagna utbildningar för olika yrkeskategorier men vi skräddarsyr även utbildningar för andra branscher.

Utbildningsmetodik
Vi kombinerar teori med praktik och scenarioträning där vi använder skådespelare. Detta för att med en inducerad stress och realistiska upplevelser maximera inlärningen och ge deltagarna en ”mental vaccinering” inför framtida eventuella riktiga trauman eller incidenter. Scenarioträningen är uppbyggd för att ge deltagarna en ökad känsla av trygghet och självförtroende.