TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygga skolan – Hantera hot och våld i skolmiljö

 

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på
1365 röster på utbildning.se!

Utbildning i att effektivt hantera och bemöta attityder, konflikter, hot och våld i arbetsmiljön för lärare och annan skolpersonal.
Att möta heta känslor och aggressiva beteenden är vardag för de som arbetar i skolor. Att lyckas kombinera den lärande och fostrande rollen med ett effektivt konfliktdämpande bemötande är oerhört svårt. Vi har därför tagit fram en utbildning speciellt anpassad för de unika förutsättningar och svårigheter som personal i skolmiljön måste hantera.

Söker ni istället en utbildning i hur man skall hantera PDV- Pågående Dödligt Våld i skolmiljö?
Läs mer om den här.

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av att bemöta våld och hot i arbetsmiljön samt att hantera de komplexa och påfrestansde effekterna när någon blir drabbad. Utbildningsmaterialet är baserat på utgivna riktlinjer och föreskrifter samt relevanta fallstudier och erfarenheter från tidigare utbildningar.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

  • Effektivt och konfliktdämpande bemötande – Att effektivt kunna bemöta och kommunicera med ungdomar som handlar irrationellt och i affekt.
  • Konflikthantering och förhandling –  Att verbalt kunna de-eskalera en potentiellt farlig situation och samtidigt implementera grundläggande värden och tankesätt.
  • Anpassat självskydd – Att kunna försvara sig på ett effektivt men samtidigt etiskt korrekt sätt mot fysiskt våld.
  • Juridisk kontext –  Att ha kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som är applicerbara på våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:08 Hot och våld i arbetsmiljön).
  • Agerande och stöd vid hot och våld –  Att veta hur den enskilde och grupper effektivast bistår en kollega som utsätts för hot eller våld i arbetsmiljön.
  • Avlastningssamtal – Att kunna genomföra en avlastningssamtal på ett korrekt sätt och veta när det är dags att söka professionell hjälp efter incidenter med mental påverkan.

INFORMATION

  • Min 6 max 30 deltagare.
  • Inga förkunskaper krävs.
  • Dokumentation och kursintyg igår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

5 timmars utbildning.

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se