TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Effektivt och enkelt självförsvar för oerfarna

 

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Utbildning i enkelt och effektivt självförsvar (självskydd) för oerfarna deltagare som vill öka sin trygghet och säkerhet.
Utbildningen i effektivt självskydd grundar sig i kroppens naturliga reaktioner vid överfall och är helt anpassat till gällande lagrum avseende nödvärn men även till hur självskyddet betraktas av utomstående observatörer. Utbildning är framtagen för att snabbt och effektivt ge oerfarna deltagare enkla medel att kunna skydda sig själva och sina medarbetare.

Rädslan för att råka ut för ett överfall kan skapa en oerhörd stress för den enskilde. Med denna utbildning ger vi deltagarna praktiska metoder men också ett ökat självförtroende för att de skall kunna agera optimalt om de råkar illa ut.

Instruktörerna
Utbildningen genomförs av mycket duktiga instruktörer med bakgrund från Polismyndigheten och Försvarsmakten. Vid träning och scenarioträning används så kallade fullkontaktskydd där deltagarna får tillfälle att agera fullt ut mot instruktörer iförda skyddsutrustning vilket skapar en trygghet och ett självförtroende för teknikerna.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

 • Inledning och diskussion avseende deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser, behov och farhågor.
 • Arbetsplatsens utformning för optimal säkerhet.
 • Risksituationer – varningssignaler och hur de kan undvikas.
 • Vad säger lagen om nödvärn och självskydd.
 • Självskyddets anatomi, sårbarheter och möjligheter.
 • Positionering och användande av befintliga fysiska skydd.
 • Kroppens reaktioner vid överfall.
 • Kunskap och förmåga att effektivt kunna skydda sig från fysiska överfall med enkla medel.
 • Kunskap och förmåga att agera med optimalt beteende vid överraskande attacker med tillhyggen.
 • Praktisk mängdträning på grundläggande effektivt självskydd.
 • Scenarioträning anpassat till deltagarnas arbetssituation

INFORMATION

 • Från 4 till 30 deltagare.
 • All nödvändig skyddsutrustning tillhandahålls av NPA.
 • Oömma kläder och ett ombyte bör medföras.
 • Kursintyg ingår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

Heldagsutbildning.

Pris:

Kurskostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se