TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Kommunikation och konflikthantering 

 

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på
1365 röster på utbildning.se!

Utbildning som ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering
Förmågan till kommunikation och konflikthantering är en viktig faktor i alla organisationer och verksamheter. Att kunna de-eskalera en laddad och potentiellt farlig situation framgångsrikt förutsätter kunskap om kommunikationens dynamik och en effektiv bemötande konflikthantering. På denna utbildning ger vi er kunskap och praktiska metoder för att lyckas med detta.

Utbildningen omfattar både teori och en praktisk scenarioträning där kursdeltagarna får träna på och befästa sina nyvunna kunskaper.

Utbildare
Våra utbildare i Hot och våld har en gedigen kunskap och utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och förhandling samt mångårig praktisk erfarenhet i sin tidigare yrkesutövning

Vem kan delta?
Alla företag, organisationer och privatpersoner som vill öka förmågan att kunna kommunicera effektivt och hantera konflikter

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

 • Grunder i kommunikation –  Grundläggande förståelse för hur mänsklig kommunikation fungerar och vad som påverkar den.
 • Effektiv och bemötande kommunikation – Förstå och kunna tillämpa en effektiv och bemötande samtalsteknik.
  Säkerhetsmedvetande – Kunskap och praktiska verktyg för att kunna ha ett högt och effektivt säkerhetsmedvetande.
  Konflikthantering – Kunskap om konflikthantering och konflikreducerande principer
  Mental hälsa och stresshantering – Förståelse för kroppens reaktioner vid stress och optimala förutsättningar att hantera akut stress.

INFORMATION

 • Minst 6 max 30 personer/grupp.
 • Teori och praktiska övningar med skådespelare.
 • Dokumentation och kursintyg ingår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

3 timmars utbildningstid.

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se