TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygga butiken – Hantera hot, våld och rån i handeln

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Trygga Butiken – förebygg och hantera konflikter, missnöje, rån, våld och hot.
Förebygg och förbered ert företag och er personal inför allvarliga och traumatiska händelser med denna utbildning. Vi ger er verktyg för att effektivt bemöta och hantera en otrevlig, hotfull eller våldsam händelse och minimera den fysiska och mentala risken för er personal.

Utbildningsmetodik
Vi kombinerar teori med yrkes och branschanpassad scenarioträning där deltagarna får öva under realistiska former. Genom att mentalt och praktiskt ha tränat på en specifik typ av traumatisk och farlig situation undviks panik och oavsiktligt provocerande reaktioner som kan få ödesdigra konsekvenser. Det är också allmänt känt att efterverkningarna på den psykiska hälsan blir mycket mildare med goda förberedelser och utbildning.

Erfarenhets och upplevelseanpassad utbildning
Vi anpassar alltid respektive utbildningstillfälle till deltagarnas egna upplevda farhågor, behov och önskemål

Nyttan för er?
Är ni redan drabbade så har denna typ av utbildning en bevisad rehabiliterande effekt. Genomför ni utbildningen i proaktivt syfte så är nyttan för ert företag en allmän ökad trygghet och säkerhet för personalen och en avsevärd minskad risk för allvarliga eller ödesdigra konsekvenser om ni blir utsatta. Utbildningen ger också personalen större möjligheter att kunna bemöta missnöje hos kunder vilket bidrar till en ökad kundnöjdhet.

Vem kan delta?
Vi vänder oss till alla företag som vill förbereda eller fortbilda sin personal eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

  • Ökad trygghet och säkerhetsmedvetande – En ökad trygghet på sin arbetsplats och en förmåga att tillämpa ett ständigt närvarande säkerhetstänkande i arbetet.
  • Ökad förmåga att hantera konflikter, våld och hot – kursdeltagaren kommer efter utbildningen kunna tillämpa en bemötande, avväpnande och konfliktdämpande samtalsteknik och kan agera med högsta säkerhet vid hot och våld
  • Optimal säkerhet vid rånförsök – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan agera korrekt och säkert under och efter ett rån för att minimera riskerna för sig själv och sina kollegor.
    Handlingsplan, polisanmälan och rutiner – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas.
  • Kamratstöd – Avlastningssamtal – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan genomföra kamratstöd och känner till hur ett avlastningssamtal fungerar.

INFORMATION

  • Min 4 max 30 deltagare.
  • Inga förkunskaper krävs.
  • Dokumentation och kursintyg ingår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

5 timmars utbildningstid.

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se