TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygg i vården – Hantera hot och våld i vårdyrken


Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Utbildning i att effektivt hantera och bemöta hot och våld i arbetsmiljön för personal i vården.
Att möta upprörda och förtvivlade anhöriga och patienter med heta känslor och aggressiva beteenden är vardag för de som arbetar i vården. Att kombinera empati och ett förstående och bemötande förhållningssätt med en acceptabel nivå för ens egen säkerhet är oerhört svårt. Utbildningen är speciellt anpassad för de unika förutsättningar och svårigheter som personal i vården måste hantera.

Våra utbildare har en bakgrund inom Polisen med mångårig erfarenhet av att bemöta våld och hot i arbetsmiljön samt att hantera de komplexa och jobbiga effekterna när någon blir drabbad. NPA kan även erbjuda personlarm från en ledande tillverkare samt utbildning på dessa både vad gäller hantering och när det är lämpligt att larma.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

Kursmål:

  • Effektivt och konfliktdämpande bemötande – Att effektivt kunna bemöta och kommunicera med både patienter som handlar irrationellt och i affekt och upprörda och förtvivlade anhöriga.
  • Konflikthantering och förhandling – Att verbalt kunna de-eskalera en potentiellt farlig situation och visa empati med bibehållen personlig säkerhet
  • Anpassat självskydd – Att kunna försvara sig på ett effektivt men samtidigt etisk korrekt sätt mot fysiskt våld.
  • Juridisk kontext Att ha kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som är applicerbara på våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:08 Hot och våld i arbetsmiljön)
  • Personlarm och kamrathjälp – Att veta hur man använder personlarm och hur man effektivast bistår en kollega so utsätts för hot eller våld i arbetsmiljön.
  • Avlastningssamtal – Att kunna genomföra en avlastningssamtal på ett korrekt sätt och veta när det är dags att söka professionell hjälp för psykiska besvär.

INFORMATION

  • Minst 6, max 30 deltagare
  • Inga förkunskaper krävs
  • Dokumentation och kursintyg igår

Datum:

Enligt offert

Omfattning

5 timmars utbildning

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se