TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygga receptionen – Hantera våld och hot i frontdesk

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på
1365 röster på utbildning.se!

Hantera incidenter, konflikter, våld och hot på arbetsplatsen för receptionister och annan personal som är första kontakt för besökare.
Personal som tjänstgör i receptioner är ofta det första som en besökare eller missnöjd kund stöter på när denne tar fysisk kontakt med ett ärende. Detta innebär också att denna yrkeskategori är särskilt utsatt. Behovet av att kombinera en välkomnande attityd och en väl fungerande kundservice med säkerhetstänkande och bibehållen egen hög skyddsförmåga, innebär särskilda utmaningar.

Nyttan för er verksamhet?
Förberedd personal innebär ökat skydd och trygghet och mindre efterverkningar av inträffade incidenter och i och med det även minskade kostnader. Effektiv och bemötande kommunikation innebär att minimal risk för onödiga konflikter och i förlängningen även att ert varumärke inte riskerar att utsättas för negativ publicitet.

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet.

Vem kan delta?
Vi vänder oss till företag eller offentliga instanser som vill förbereda eller fortbilda sin personal, revidera eller upprätta handlingsplaner och checklistor eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

  • Säkerhetsmedvetande – Att kursdeltagaren efter utbildningen har en god förmåga att identifiera olika hot samt en förmåga till hälsosam uppmärksamhet och ett ständigt närvarande säkerhetstänkande.
  • Effektiv och bemötande kommunikation – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan tillämpa en tydlig, bemötande och konfliktdämpande samtalsteknik för att effektivt kunna kommunicera i alla lägen.
  • Fysisk säkerhet – Att kursdeltagaren får kunskap om och får träna på att använda larmanordningar/ personlarm, analysera och fastställa flyktvägar samt upprätta distans och skydd med fysiska objekt. Vi lär även ut hur man bör anpassa sig till eventuella kamerasystem för att få rättslig hjälp av dessa vid en incident.
  • Hantera våld och hot praktiskt – Att kursdeltagaren med ett anpassat självskydd effektivt kan skydda sig själv eller en kollega mot fysiska överfall till dess att hjälp anländer.
  • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas.

INFORMATION

  • Min 6 max 30 deltagare.
  • Inga förkunskaper krävs.
  • Dokumentation och kursintyg ingår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

5 timmars utbildning.

Pris:

Kurskostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se