Cyberhot och IT-attacker

Cyberhoten ökar. Har du koll på läget? Hur ser det ut på ditt företag?

Företagarna presenterade nyligen i ett pressmeddelande resultatet av en färsk undersökning gällande it-brottslighet. Den visar att nästan var tredje företagare har blivit utsatt under de senaste två åren. När motsvarande fråga ställdes 2018 uppgav var femte företagare att de blivit utsatta för it-brottslighet. Det innebär en ökning från 19% till 29%!

(Källa: mynewsdesk)

Tydligt är att allt för många saknar rutiner och verktyg när det gäller dataintrång.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer och få lite tips.