Krisberedskap – 72 timmar kanske inte räcker?

Under maj månad 2018 och på uppdrag av regeringen, landade broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i våra brevlådor. Broschyren ”ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter”.

Parallellt med det började tidsbegreppet ”72 timmar” att florera dvs att vi har ett eget ansvar att klara oss själva i 72 timmar när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt.
Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Nu har tidsbegreppet 72 timmar istället ryktas om en vecka eller kanske mer… Vi undrar självklart – Vad är det som faktiskt gäller?

kris_beredskap_broschyr

Vi ringde upp Christina Andersson på MSB för att reda ut frågan:

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppdrag från regeringen och som lyder under Justitiedepartementet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

”MSB har aldrig gått ut med en exakt tidsangivelse om hur länge du bör kunna klara dig själv”, säger Christina Andersson, riskkommunikatörstrateg på MSB och fortsätter;
”Det ligger i krisens natur att inte kunna uppge en tid. Vi säger att du behöver klara dig minst i några dagar – gärna en vecka eller längre. Det har självklart med krisens karaktär att göra men även efter var och ens förmåga och förutsättningar. 72-timmarsbudskapet kommer bland annat från Kanada och USA och har anammats av exempelvis flera kommuner.”

Endast 22 procent har förbättrat sin hemberedskap:

På MSBs hemsida kan vi läsa att i januari 2019 genomförde Enkätfabriken, på uppdrag av MSB, en undersökning för att se vilka effekter broschyren haft på människors riskmedvetenhet och krisberedskap. Glädjande har en majoritet börjat reflektera mer över hur de skulle klara vardagen vid kris eller krig tack vare broschyren men samtidigt har bara 22 procent förbättrat sin hemberedskap.

Vi tipsar!

Du gör klokt i att förbereda en krislåda. Det finns många vinster med det och är en självbevarelsedrift och sunt förnuft. Kom ihåg: Information och kommunikation är alltid viktigt om krisen kommer.

 • Beredskapskanalen Sveriges Radio P4 är en radiostation att lägga på minnet. Här får du information om händelser, störningar och VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.
  Se därför till att du har tillgång till en FM-radio, antingen via bilradio, en radioapparat, eller via FM-radio i din mobiltelefon. Om telefonen fungerar kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 113 13 för att få information om större olyckor och kriser.

   

 • Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är fantastiskt bra, enkel, lättläst och finns på flera språk. SPARA DEN.
  I broschyren hittar du grundläggande och viktig information, flera bra checklistor och några bra frågor att ställa sig så att du lättare hittar ditt sätt och din väg att klara dig själv.
  Direktlänk till MSB hemsida och ytterligare information: MSB broschyr ”om krisen eller kriget kommer”

   

 •  Råd till privatpersoner (Tidigare Dinsäkerhet.se) är en bra och viktig sida på MSB om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Här finns bland annat tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

   

 • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
  Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).