Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
Hur låter larmen? 
Känner du Hesa Fredrik? 

Här kommer en kort sammanfattning.

Varningssystem består av
– Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
– Beredskapslarm
– Flyglarm 

Den tjutande signalen (olika varianter – se nedan) varnar vid akuta hotsituationer; när något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Ex;

– hot mot vattenförsörjning
– krig
– gasutsläpp
– extrema väderförhållanden
– brand
– etc

Bild: MSB broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”

VMA- Larmet testades för första gången 1931
Benämningen ”Hesa Fredrik” kommer från att Oscar Fredrik Rydqvist – krönikör på Dagens Nyheter, tyckte ”att den nya larmsignalen lät lika hes som han själv”. Ryktet om uttrycket spred sig snabbt och idag kallar de allra flesta VMA-signalen för ”Hesa Fredrik”.

Larmet testas 4 gånger per år
Kl: 15.00
När: Första helgfria måndagen i;
– mars
– juni
– september
– december

Lär dig känna igen signalerna. Lyssna här!:

De olika signalerna – beskrivning

VMA-SIGNAL:
7–14:

7 sekunder signal – 14 sekunder uppehåll

När du hör den signalen ska du:
• Gå inomhus
• Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
• Lyssna på Sveriges Radio P4

(30 sek oavbruten signal – faran är över)

BEREDSKAPSLARM:
30–15:

30 sekunder signal – 15 sek uppehåll

När du hör den signalen ska du:
Omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

FLYGLARM:
Korta stötar – 1 minut

Signal med korta stötar under 1 minut.

När du hör den signalen ska du:
Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.
Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

(30 sek oavbruten signal – faran är över)

Skyddsrum:
Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.
Du ”tillhör” inget särskilt skyddsrum utan använder det som är närmast.