Skyddsmasker – vad du behöver veta, och lite till.

– Det råder stor okunskap vad gäller skyddsmasker, konstaterar Zekler när vi ringer upp dem för att bringa klarhet i ämnet. Den senaste tidens nyhetsrapporteringar om virus har resulterat i att de har haft minst sagt mycket att göra.

Zekler är specialister på hörselskydd, ögonskydd och andningsskydd och främst mot tyngre industrier och byggbranschen. Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap presenterar nedan fakta om skyddsmasker och i samråd med Zekler:

Det handlar om dina lungor och dina luftvägar.

För att dina lungor och luftvägar ska fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem från skadliga partiklar. Vissa partiklar är inte bara obehagliga att andas in, utan även så skadliga att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom.

Först och främst är det viktigt med 100% användningstid och för att kunna använda andningsskydd under hela dagen, måste det passa ditt ansikte och vara bekvämt att använda. 

Bild: Filtrerande halvmask 1503V FFP3

Så här fungerar det

Halvmasker finns både med och utan utandningsventil (På bild ovan, filtrerande halvmask 1503V FFP3, som har utandningsventil) Vid inandning passerar luften genom filtermaterialet, vid utandning passerar luft och fukt genom utandningsventilen. Den skyddande funktionen på filtrerande halvmasker består av högpresterande filtermaterial, som kombineras med traditionell mekanisk filtrering och avancerad filterteknologi. Partiklar fångas upp och stannar i filtermaterialet.
Kompositionen av filtermaterialet – typ, yta, vikt och prestanda – är kritisk för hur effektivt partiklarna filtreras, samt för nivån på andningsmotståndet. Om masken är utrustad med en utandningsventil blir andningsmotståndet lägre. Filtrerande halvmasker lämpar sig enbart för att bäras med normalt syreinnehåll i luften.

Skyddsfaktorn!

Filtrerande sk halvmasker är godkända i skyddsklasserna FFP1, FFP2 och FFP3 och måste tillgodose krav på bland annat: hur effektivt partiklarna avlägsnas, andningsmotstånd och inåtriktat läckage.
En högre klass täcker även in de lägre klasserna. Skyddsfaktorn är ett mått på skyddsutrustningens förmåga att reducera hälsorisker. Skyddsfaktorn som uppnås med en filtrerande halvmask bestäms av summan av läckaget från omgivningen. Skyddsfaktorn indikerar maskens förmåga att rena luften och fastställer hur många gånger, upp till det hygieniska gränsvärdet, som den filtrerande halvmasken kan användas.
Skyddsfaktor-konceptet kan användas som ett verktyg vid val av filtrerande halvmask – ju farligare luftföroreningar som finns i omgivningen, desto högre skyddsfaktor måste masken erbjuda.
 

Skyddsklasser!

  • FFP1* Inte mot cancerframkallande och radioaktiva substanser, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller biokemiska sammansättningar (enzymer, hormoner).
  • FFP2** Inte mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokemiska sammansättningar (enzymer, hormoner).
  • FFP3*** Skyddar mot alla typer av partiklar

    Not. Skyddsmasker har alltid en sista förbrukningsdag.
    Alla Zeklers masker har en hållbarhet på 4 år, räknat från tillverkningsdatumet och att de förvaras i originalförpackningen och ska slängas ”efter ett arbetspass”.

OBS: INGA SKÄGG!

Ett tjockt skägg gör det omöjligt att placera andningsskyddet tight mot ansiktet. Faktum är att det räcker med några dagars skäggstubb för att skyddsfaktorn ska minska med 90 procent! För att få maximal effekt av en hel- eller halvmask måste skyddet sluta tätt mot huden. Skägg och skäggstubb gör att glipor uppstår mellan masken och ansiktet, vilket resulterar i att orenad luft läcker in. Ett slätrakat ansikte är därför det enda alternativet för att bibehålla skyddsfaktorn på ursprunglig nivå, om du inte ­använder ett mer avancerat andningsskydd med övertryck.

Filtrerande halvmask ger bra och rätt skydd när den används korrekt och sitter tight.

inga_skagg

Filtreringseffektivitet och nominella skyddsfaktorer

Följande filtreringseffektivitet och nominella skyddsfaktorer tillämpas för filtrerande halvmasker enligt EN 149:2001+A1:2009: se bild.