2020 – The innovation awakening

Tjugotjugo har varit ett udda år, olikt alla andra år under vår livstid. Covid19 har tvingat fram världsomspännande åtgärder som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunde föreställa oss realistiska att ens kunna genomföra innan vi faktiskt fick uppleva detsamma. Som innovationsnörd så ser jag att världen har tvingats att innovera, inte bara hur man minskar smittspridning eller behandlar covidsjuka patienter utan även hur man ställer om sin affärsverksamhet på rekordtid.

”Det är helt rätt men vi ska bara…”

Jag och Innovation360 har länge missionerat om vikten av bra strategier baserade på omvärldsbevakning och kunskap om sin organisations förmåga och detta kombinerat med både kort- och långsiktiga mål. Vi har alltid mötts av ett stort intresse och bekräftelse att ”det är helt rätt men vi ska bara…”

Under 2020 har intresset accelererat då verkligheten, effekten av bristande omvärldsbevakning och okunskap om sin organisations dolda förmågor blivit en realitet. Man inser att man inte är förberedd på hur en pandemi påverkar verksamheten. Man har inga scenarios med konsekvensanalyser och strategiska handlingsplaner att ta fram ur byrålådan.

Som experter på strategiskt systematiskt innovationsarbete har vi kunnat stötta och tränat många företag i hur man bedriver omvärldsanalys, bygger scenarios och strategiska planer som möjliggör att hantera en osäker framtid.
Genom att arbeta med kreativ problemlösning där olika discipliner samverkar har vi minskat löptiden för liknande utmaningar från 6+ månader till 4 dagar!

Nicke_black
Niclas Claesson, Innovation 360

2021 – Enorma möjligheter för alla verksamheter

Jag ser enorma möjligheter för alla verksamheter som tar sig igenom krisen att ta nästa steg, eftersom affärslandskapet kommer att vara förändrat. Man kommer inte att lyckas genom att gå tillbaka till som man gjorde tidigare utan Man måste ta nästa steg, man måste tänka innovation. Genom att lösa uppgifter på ett nytt sätt, effektivare, mer hållbart och varför inte till nya kundsegment kommer det att bidra till en hållbar utveckling
Börja 2021 med att sätta ned foten och bygg era strategier på en stadig grund. Genomför omvärlds- och framtidsspaningar och säkerställ att ni känner er organisations förmåga för förändring.Tänk samverkan inom företaget mellan olika organisatoriska stuprör eller nivåer och med era kollegor i branschen, med leverantörer och kunder.

Verktyg som du behöver:
• Pestled- och scenarioanalys
• Förmågeanalys av organisation
• Innovationskampanjer internt och med externa parter