Kris och beredskap

Effektiv krisledning och beredskap

Utbildningar (se nedan) och övningar för att förbereda eller fortbilda en organisation i att hantera påfrestande kriser optimalt och effektivt. 

Nordic Protection Academy- NPA är unik totalleverantör av utbildningar för
Miljö- & Klimatportalen/kris & Beredskap inom området Kris & Beredskap. NPA ligger på ett snittbetyg på 4,9 (av 5) på utbildning.se !

Nordic Protection Academy har utbildare med stor erfarenhet av krisplanering, krisberedskap och krisledning under tidspress och snabbt eskalerande och oväntade händelseförlopp. Vi anpassar avvägningen utbildning kontra övning och typ av scenario och inspel unikt för varje uppdragsgivare.

Definitioner
Krisledning – Syftar till en organisations förmåga att förbereda, planera och hantera en kris som påverkar dennes skyddsvärda intressen (egen personal, varumärke/ rykte, leverans eller produktionsförmåga etc)
Krisberedskap – Syftar till en organisations beredskap och förmåga att hantera allvarliga samhällspåverkande kriser, regionalt eller nationellt, i linje med MSB´s föreskrifter och rekommendationer.