EFFEKTIV KRISLEDNING OCH KRISBEREDSKAP

Krisberedskap utbildning

Utbildning i utökad krisberedskap av NPAs erfarna och duktiga utbildare från Försvarsmakten.

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

På  utbildningen ger vi deltagarna alternativt organisationen kunskap, praktiska färdigheter och stöd för att krisplanera för att kunna möta en allvarlig samhällspåverkande kris under en längre tid.
Är ni en identifierad/ uttalad aktör i samhällets krisberedskap med behov utbilda personal eller ledning? Eller, är ni ett företag, en grupp eller en organisation med allmänt intresse för att stärka krisberedskapen? Beroende på önskemål och målgrupp anpassar vi utbildningens omfattning och fokus. 

NPAs utbildare har en lång karriär i Försvarsmakten bakom sig och stor erfarenhet av att planera inför och verka i miljöer och regioner där det råder konflikt/ krigsliknande tillstånd eller andra krislägen.

ÄMNESOMRÅDEN OCH MODULER SOM KAN INGÅ: 

Ni kan fritt välja mellan följande ämnesområden: 
Saknar ni något eller har specifika önskemål är ni välkomna att kontakta oss för en dialog om innehåll och upplägg.

Vi genomför en utvärdering efter övningen som delges på plats eller överlämnas med slutsatser och kommentarer till uppdragsgivaren beroende på önskemål.

 • Krisberedskapsplanering
 • Grundprinciper för krisberedskap
 • Krisorganisation
 • Samverkan och ledning
 • Skapa och analysera lägesbilder
 • Roller och mandat
 • Kriskommunikation
 • Risk och sårbarhetsanalys
 • Beslutsfattande och bedömande
 • Ledarskap vid kris
 • Praktiska åtgärder för stärkt krisberedskap och uthållighet
 • Praktisk utbildning på diverse metoder (hjälpmedel/ rena vatten/ prehospital sjukvård/ fördödenheter/ matlagning etc)
 • Planera och förbered inför ett ”värsta scenario”

INFORMATION

Baserat på aktuella styrdokument om krisberedskap.
Kursintyg och dokumentation ingår

Vid accepterad offert tecknas ett ensidigt sekretessavtal från NPAs sida.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

Halv eller heldagsutbildning

Pris:

Kostnad enligt offert eller enligt avtal

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se