EFFEKTIV KRISLEDNING OCH KRISBEREDSKAP

Krisberedskap föreläsning – Bortom 72 timmar

Föreläsning om krisberedskap med vår kunniga föreläsare från Försvarsmakten och Polismyndigheten.

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Våra föreläsare har en lång karriär i Försvarsmakten och Polismyndigheten bakom sig och stor erfarenhet av att planera inför och verka i miljöer och regioner i konflikt och krisläge.
Baseras på MSB´s material för krisplanering och utbildning kombinerat med fallstudier från händelser med stora samhällspåverakande kriser, material från Krisinformation.se, dinsäkerhet.se och egna erfarenheter.

OMFATTNING

Den allmänna krisberedskapen och rekommendationen att ha vitala förnödenheter för 72 timmar hemma är en mycket bra grundberedskap som ger ansvariga myndigheter och funktioner tid att mobilisera alla resurser vid en kris.

Men vad händer om förberedda krisplaner och allokerade resurser inte räcker eller når fram? På denna föreläsning ger vi tips om åtgärder och lämpliga/ möjliga förberedelser hos enskilda och i olika organisationer för att kunna möta en kris som pågår över längre tid och dessutom eskalerar.

INFORMATION

Allmän föreläsning eller inriktad på relevanta fokusområden för beställaren

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

1-2 timmars föreläsning

Pris:

Kostnad enligt offert eller enligt avtal

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se