EFFEKTIV KRISLEDNING OCH KRISBEREDSKAP

Kriskommunikation – Mediaträning

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

NPA´s utbildare på denna kurs är utbildade journalister med stor mediavana och personal med bakgrund i säkerhetsbranschen och försvaret med stor vana att uttala sig i media angående incidenter och kriser.

Utbildning för alla som är företagsledare, chefer, talespersoner eller media-ansvariga och behöver utbildning eller träning på mediakontakter.
Att veta hur man bör agera och uttala sig och att faktiskt kunna leverera detta är under stark press är två väldigt skilda saker. Att handskas med en slipad och påläst reporter, svara på vinklade frågor och bemöta anklagelser eller oförutsedda påståeenden med bibehållen trovärdighet är väldigt svårt. Om företaget dessutom upplever en kris där personalens hälsa eller kanske varumärkets anseende står på spel så är förmågan att kunna kommunicera med media oerhört viktig.
På denna utbildning lär vi ut hur man bör handskas med media i alla dess former, från granskande intervjuer till mailsvar och pressmeddelanden.

Utbildningsmetodik
Allas erfarenhet och kompetens ser givetvis olika ut. Innan utbildingen har vi en dialog med där vi tar reda på deltagarnas utbildningsståndpunkt, företagets kärnvärden och företagets kommunikationsplan. Alternativt så kan vi ta fram en sådan om det saknas eller vid behov revidera den befintliga. Därefter genomför vi en anpassad utbildning med denna som grund. Efter det genomför vi medieträning där kursdeltagarna genom ett fiktivt scenario, baserat på företagets verksamhet, blir intervjuade av en rutinerad journalist. Allt spelas in och utvärderas efter hand tills önskad nivå och effekt är uppnådd.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL

  • Grunder i mediakontakt – Do´s and don´t
  • Kommunikationsplan
  • Pressmedelanden och mailkontakt
  • Att bli intervjuad – agerade, kroppsspråk och talepunkter
  • När du skall göra en pudel
  • Media när krisen kommer
  • Exempel ur verkliga livet
  • Gör mediakontakten till ett mervärde för företaget

INFORMATION

Dokumentation och kursintyg ingår

Vid accepterad offert tecknas ett ensidigt sekretessavtal från NPAs sida

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

Halvdagsutbildning

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan eller avtal

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se