EFFEKTIV KRISLEDNING OCH KRISBEREDSKAP

Krisledning övning


Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

NPA´s utbildare på denna kurs har stor erfarenhet från krisledning under allvarliga incidenter och bakgrund från media, privata säkerhetsbranschen, Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Anpassad krisövning för organisationer som vill öva eller pröva sin egen krisledningsförmåga.
Enda sättet att upprätthålla en väl fungerande krisledningsorganisation är att öva med denna. Vi erbjuder dessa övningar som en metod att öva realistiskt och att säkerställa att organisationens krisledning och krisplanering fungerar.

Upplägg och metodik
Innan utbildningen har vi en dialog där vi tittar på organisationens verksamhet, krisplaner och rutiner. Våra krisledningsövningar drivs av ett realistiskt scenario med trovärdiga inspel där vi använder fiktiva nyhetsinslag, övningshemsida, fiktiv media och social media, skådespelare och effekter. Uppdragsgivaren kan välja mellan att öva i etapper med feedback och utvärdering efter varje moment eller genomföra en längre övning med ”flygande start” som pågår över tiden med en större utvärdering och diskussion efteråt. Vid behov kan vi sen även stödja med kompletterande utbildning eller revidering av planer, rutiner och checklistor.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

  • Övad och prövad krisledning – organisationen skall efter avslutad övning ha fått bekräftelse på att krisledningen fungerar eller ha identifierat behov av förändringar
  • Prövade krisplaner – Organisationen skall efter avslutad övning ha en genomlyst, prövad och fungerande krisplan eller ha identifierat behov av revidering eller kompletteringar.
  • Övade och prövade ansvariga – Organisationen skall efter avslutad övning ha fått bekräftelse på att respektive områdesansvarig löser sin uppgift
  • Motiverad och trygg krisledningsgrupp – Deltagarna skall efter avslutad övning ha fått en fördjupad förståelse för sin egen roll och en trygghet i denna

INFORMATION

Utbildningen baseras på organisationens krisplan
Scenario och inspel anpassas för varje uppdragsgivare
Dokumentation och kursintyg ingår

Vid accepterad offert tecknas ett ensidigt sekretessavtal från NPAs sida.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

Halv eller heldagsutbildning

Pris:

Kostnad enligt offert eller enligt avtal

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se