Cyberhot – en kapplöpning mellan organisation och angripare

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Finland, Sverige, Danmark och Nederländerna fick högsta betyg i DESI 2020 (Digital ekonomi och samhällsindex) och är bland de globala ledarna inom digitalisering. Men det finns en baksida. Det råder stor okunskap när det gäller säkerhet och risker.

Rekommenderade säkerhetsåtgärder – LÄS!

I ett samarbete mellan myndigheter vill man uppmärksamma och sprida kunskap så fler kan skydda sig och vidta åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot olika typer av cyberangrepp. Läs den gemensamma sammanställningen i en lättöverskådlig rapport av rekommenderade cybersäkerhetsåtgärder.

Cybersäkerhet i Sverige – Rekommenderade säkerhetsåtgärder. (publicerad 3 juni 2020 MSB)

Rapporten är framtagen av Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen och Säkerhetspolisen inom ramen för en fördjupad samverkan.