UTBILDNINGAR ÄGARE, STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING

Utbildningar ägare, styrelse, ledning


Våra leverantörer som utbildar inom ägande/företagsstyrning/ledning och utveckling är väletablerade och har lång och gedigen erfarenhet och är erkänt framstående inom sitt område och att hålla utbildning, workshop och seminarium. Vi har rikstäckande kapacitet.

  • Företagsanpassade utbildningar
    – Vi tar fram utbildningar, seminarium och workshops på förfrågan och anpassar dem efter era behov. Ring oss gärna så vi kan möta upp det ni eftersöker  Tel. 070-400 26 82