Styrelsearbete start

Styrelsearbete START

Se till att styrelsen och styrelsearbetet bidrar till högre värde och framgång för företaget. 

Vill vill medverka till att öka kunskapen och göra insteget enkelt för aktivt styrelsearbete.

”När du startar ett aktiebolag utser stiftarna företagets styrelse. Det gör de i stiftelseurkunden. Det är sedan styrelsen som leder företagets verksamhet. (Bolagsverket)” Många små och medelstora företag har inte något aktivt styrelsearbete. Man har en så kallad pappersstyrelse (registrerat en styrelse på bolagsverket) och uppfyller därmed det formella kravet i aktiebolagslagen och inte så mycket mer…

I Styrelsearbete Start går vi igenom grunderna, hittar intresset och upptäcker mervärdet med ett aktivt styrelsearbete.  Genom ökad kunskap motiveras du att ta bollen vidare och dra i gång ”styrelsematchen” i företaget. En intressant och rolig match där företaget har allt att vinna!

Målgrupp
• Små- och medelstora företag
• För dig som vill få i gång ett aktivt styrelsearbete
• För dig som ser styrelsearbetet som en självklar del av företagandet
• För dig som sitter i en styrelse och vill öka din kunskap om aktivt styrelsearbete
• För dig som sitter på alla roller och vill bli bättre på att balansera och särskilja dem (ägare, styrelse, ledning)

Grunderna
• Styrelsearbete – varför
• Ägardirektiv – vad är det och varför är det viktigt
• Rollerna ägare, styrelse och vd – samspelet
• Styrelsens uppgift och ansvar
• Förbättra styrelsearbetet (rutiner, dokument, ordning)
• Frågor och diskussioner som hör hemma i styrelserummet
• Värde och framgång, hur får jag med ”hela” företaget
Företaget idag
• Hur fungerar styrning och ledning idag
• Vad saknas för att komma i gång med styrelsearbetet
• Har du definierat utmaningar i verksamheten (ägare, styrelse, ledning)

Framtiden…
• Omvärldsbevakning, vad är på gång
• Hur påverkas företaget av omvärlden – känner du delaktighet
och ser affärsmöjligheter
• Tillväxtstrategier för framtiden

Din start
• Du utvärderar dina nya kunskaper och definierar vad ditt nästa steg är

INFORMATION:

Datum: Se aktuella datum och läs mer information under utbildningar/seminarium.

Frågor om utbildningen: Maria Floxner, 0706–20 96 56
Ulf Sunnberg, linkedin.com/in/ulfsunnberg, 0700–437 457