Seminarier

Se en översikt av våra kommande utbildningar och seminarier här.

Genomförda seminarier

5 December, Linköping

NÄR KRISEN KOMMER, ÄR DU FÖRBEREDD?

Seminarium för ökat medvetande och insikt

Det är kunskapen Du besitter som är avgörande hur Du klarar en kris.

Vad är en kris? Varför bör du sätta dig in i kris och beredskap? Vad förväntas du ha koll på och vad bör du göra? Var ska du börja och hur?
Vad är viktigt och vad ska prioriteras? Vilka är krisens utmaningar? Hur hanterar du mat, vatten, kommunikation och information?
Vilka mentala utmaningar utsätts du för? Hur hanterar ditt företag en kris?

Dessa är bara några av alla frågor som är viktiga att tänka på innan krisen är en verklighet!
Nu har du som företag, organisation eller privatperson möjlighet att möta professionella aktörer som pratar i ämnet.
De reder ut begrepp och ger flera bra tips och råd om hur man förbereder och hanterar en krissituation. Under maj månad 2018 fick du
broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” med viktig information till Sveriges invånare. Broschyren ska hjälpa dig att bli bättre förberedd
på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Hur långt har DU kommit i DINA förberedelser?

Teaser Seminarium_MOK_webbsida

PÅ SCEN:

Niklas Bogestål

”Att hantera kriser optimalt, praktiskt och teoretiskt.”


Niklas Bogestål, vd

Nordic Protection Academy AB

Niklas är en professionell utbildare och föreläsare inom säkerhet, trygghet och överlevnad.

Han har tidigare under 20 år tjänstgjort inom Försvarsmakten och har under flera år arbetat med fredsskapande insatser för FN i fyra länder. Niklas har idag ett fortsatt engagemang som major i Hemvärnet.

”Vilka kriser och konsekvenser kan vi komma att möta i en framtid?”


Mats Helander, vd
Ecosoci

Mats har stor kunskap inom samhällsplanering, folkhälsa, energi- och klimatfrågor, infrastruktur, ekonomisk utveckling och statskunskap.

Jan_Karlsson_Secure_State_Cyber

”Hur ser cyberhoten ut, dess konsekvenser och vad kan man göra?”


Jan Karlsson, ägare
Secure State Cyber AB

Jan är certifierad IT-revisor och Risk Manager med 17 års erfarenhet av att granska IT-säkerheten hos svenska myndigheter och större företag.

Datum & Tid:

5 december 2019
klockan 18.00 – 20.30

Plats:

Konferenslokalen, Smedstad Ridsportcenter
Ridsportsallén 5, 585 97 Linköping

Pris:

350:- inkl. moms.

Begränsat antal platser, därefter väntelista

Alla deltagare på seminariet erhåller en användbar goodiebag.

Att vara förberedd är sunt förnuft.

Varmt välkommen!

Seminariet hålls på svenska. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person och ska i så fall meddelas arrangören på mail enligt nedan. Denna aktivitet genomförs i samarbete med våra deltagande aktörer. För att kunna administrera och hantera tillfället delges de anmälningsuppgifter du registrerar vid anmälan till våra samaktörer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in arrangemanget vid för få deltagare.

kris_och_beredskap_city
cyberhot_itattacker

Frågor:  info@hamaadventures.com eller krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se

Seminariet arrangeras av:

Samaktörer:

hama_logga
logo-portalen-1000
eco_soci_logga