DATUM: 10 maj
TID: 07.30-12.00 (Vi bjuder på frukost! Drop in mellan 07.30-08.00)
TRÄFF: 1/2022

TEMA: KICKOFF! Arrangemanget är kostnadsfritt.
ANMÄLAN:
natverket@affarsutrymmet.se
PLATS: Elite Grand Hotel Norrköping

Uppge företag, namn och telefonnummer vid anmälan. Glöm inte uppge eventuella matallergier. 
Nätverket träffas fyra gånger per år och i medlemskapet erbjuds där utöver kompetensutveckling, seminarium, workshops mm.

Hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara.

Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör vi i en omställning – små och medelstora företag 99,9% av svenskt näringsliv? Vad har ditt företag för värde och vilket utrymme har verksamheten på en affärskarta som håller på att förändras?

Vill du ingå i ett sammanhang med fokus på hållbar utveckling?

Vi tar in kunskap, hämtar hem insikterna, diskuterar utmaningarna för att hitta vägen för den egna verksamheten och nyttja nätverkets samlade möjligheter för lösningar. ”AffärsUTrymmet” ser till att vi har professioner på scenen under definierade teman och att vi jobbar enligt träffarnas uttalade metodik.
Vi möts i AffärsUTrymmets nätverk för att lära och att hitta förändringskraften tillsammans!

Hur säkrar du affären när näringslivet ställer om?

I en omställning är vi inte ensamma, hela ekonomin står inför utmaningar och vi tror på dialog och samverkan för att hitta vägen och lösningarna. Vi diskuterar i grupp, redovisar och lär av varandras inspel och frågeställningar. Du är en del av processen för att hitta ditt affärsutrymme i en omställning. Att få insikter om hur andra tänker och verkar i branschen eller annan bransch är viktigt, när vi ska bryta tankemönster, hitta nya förebilder och skapa hållbara värden. Vill du ta lead och driva din förändringsresa tillsammans med andra företag istället för att vänta på förändringen?

Då är du varmt välkommen till AffärsUTrymmet!

Våra spännande talare!

Lisen Schultz
 Deputy director of Transdisciplinarity, Stockholm Resilience Centre

Vem kan då bäst förklara vad som är så viktigt att förstå och vad vi måste göra?

Lisen har, genom att samla världens främsta forskare i ”Executive programme for reselience thinking”, fått våra beslutsfattare i näringslivets topp att sätta sig i skolbänken igen för att försöka förstå våra utmaningar. Med näst intill obarmhärtiga kunskaper har det skapats insikter som styrts till diskussioner, samverkan och viljan att hitta lösningar för en hållbar lönsamhet – ett mänskligt näringsliv för en hållbar utveckling inom de planetära gränserna.
Det handlar om vår framtid och kommande generationer. Det är vi som verkar nu som har ansvaret och uppgiften att vända den ohållbara utvecklingen. Programmet har resulterat i en helt nyutkommen bok (sep 2021) som kan hjälpa makthavare, företag och medborgare att få fatt förändringskraften. Lisens tunga kompetens om förändringsprocesser genomsyrar innehållet där förtroende, lärande och samverkan är av betydelse. En inspirerande och lättförståelig bok, uppdelad i ”lektioner” där utvalda programdeltagare även delar med sig av reflektioner, tankar och tips. Boken kommer finnas med på Kickoffen.
Lisen medverkar på länk direkt från Stockholm!

Mathias Ericsson
Med fokus på mätbara resultat!

Vi måste ställa om våra energisystem.
Skiftet till förnybar energi går i mycket snabb takt.
Vad är egentligen sann hållbarhet i de här sammanhangen?

Möjligheten att producera sin egen el och samtidigt värna om miljön är två starka argument som bidragit till mycket stort intresse för solkraft. Mängden energi från sol-, vind- och vattenkraft har ökat med över 13 % per år det senaste årtiondet! Den globala trenden visar på en ökad användning av förnybara energikällor där solen står för 10%, men i Sverige uppnår den endast 1 % av den totala elkonsumtionen idag. Här har Energimyndigheten tagit fram en strategi och målbild där kraftkällan är fullt möjlig att använda som bidrag till elsystemet på 5–10% inom en snar framtid! Mathias har under mer än tjugo års tid arbetat med varumärkes-, kommunikations- och affärsutvecklingsfrågor inom noterade och onoterade bolag, som medarbetare, konsult, ledande befattningshavare och styrelseledamot. Under senare år har fokus varit på teknik- och mjukvaruorienterade bolag, samt bolag inom det gröna energiområdet. Internationellt har Mathias, som styrelseordförande och VD i olika mjukvarubolag erhållit bland annat utmärkelserna AlwaysOn Global 250 Award (San Francisco), Red Herring Europe Top 100 (Amsterdam), White Bull Yearling Award (Barcelona). samt Europe top 250 Innovation companies (Europe). Bolaget Modio har även blivit valt till USA Select of the year 2021, där digitala lösningar används som en del i att arbeta med klimatfrågor.

PROGRAM

07.30-08.00
FRUKOST (drop in)
08.00-08.15
INTRO
08.15-11.30 PROGRAM/WORKSHOP
11.30-…
NÄTVERKANDE

NÄTVERKET

Målgrupp: Ägare, styrelse och ledning i företag/organisationer
med fokus på små och medelstora företag.

FRÅGOR

Hör av dig till
Maria Floxner 0706-20 96 56 eller maila på natverket@affarsutrymmet.se

alternativt
Ulf Sunnberg 0700-43 74 57 eller maila på ulf.sunnberg@affarsutrymmet.se

ANMÄLAN

Till kickoff Norrköping!
(Kickoffen är kostnadsfri och vi bjuder på frukost)
Maila din anmälan på: natverket@affarsutrymmet.se
Företag
Befattning
Namn
Mobilnummer
… och glöm inte uppge eventuella allergier.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Vi träffas inte bara för att prata.
Vi jobbar!
(AffärsUTrymmet Linköping)