NÄTVERKET Linköping 20 januari

Klockan: 07.30-12.00
07.30-08.00  Drop-in. Vi bjuder på frukost. 
Plats: Quality Hotel The Box

Anmälan: natverket@affarsutrymmet.se
Uppge: Företag, namn och telefonnummer vid anmälan. Glöm inte ange eventuella matallergier vid anmälan.

NOT. Lokalen tar 130 i biosittning. Vi tar emot max 20-25 anmälningar  med företräde medlemmar. Detta pga av gällande restriktioner.

Dagens tema: Affärsmodellsinnovation

Hur påverkas Dina affärsmodeller i ”trender” som hållbarhet och digitalisering?
Hur kan Du genom affärsmodellsinnovation skapa möjligheter och möta utmaningar för en hållbar utveckling?

Nu kommer det bli fart på diskussionerna i nätverket!
Affärsmodellsinnovation är inte endast en intern process där Du tittar inåt. Du måste också ta hänsyn till kunderna och deras affärsmodeller (till marknaden) men också vara medveten om hur konkurrenter agerar (hur deras affärsmodeller ser ut) samt även hur leverantörerna kan bidra till affären och till att hela systemet fungerar effektivt. När starka ”trender” som hållbarhet kommer påverkar det med all sannolikhet Dina affärsmodeller där utmaningen ligger i hur man kan ligga i framkant för att ”styra påverkan” och skapa ett hållbart värde på sikt. Vår talare Daniel Kindström förklarar och levererar frågeställningar till Dig och AffärsUTrymmets nätverk och som ska ta Ditt företag framåt!

Daniel Kindström – professor, docent
Daniel är professor i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet där ett av hans stora intressen är tillväxt i små och medelstora företag samt hur de kan utveckla sina affärer genom det som kallas affärsmodellsinnovation.

Han arbetar även med det som kallas tjänstefiering samt med hur man kan bli mer proaktiv i marknadsarbetet – allt med målet att skapa ett större värde för kunder och en starkare konkurrenskraft för leverantörer.

Daniel undervisar främst i kurser inom industriell marknadsföring, affärsstrategier, och marknadsstrategier. Daniel jobbar även direkt med olika företag som expertrådgivare eller som inspirationsföreläsare.

Rikard Sagent

Från produktfokuserade till lösningsorienterade
Dessutom har vi ett gästinspel av Rikard Sagent, vd Amplio. Han kommer visa på exempel av affärsmodellsinnovation – från att vara produktfokuserad till att bli lösningsorienterad.

Daniel Kindström
VAD ÄR NÄTVERKET AffärsUTrymmet
 • AffärsUTrymmet är den del i Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap som är riktad till företag. 
 • Nätverket har fokus på små- och medelstora företag och riktat till ägare, styrelse och ledning i företag/organisation.

Hållbar utveckling på bekostnad av det ohållbara!

Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör vi i en omställning – små och medelstora företag, 99,9% av svenskt näringsliv? Vi möts i AffärsUTrymmet nätverk för att lära och hitta förändringskraften tillsammans!

AffärsUTrymmets möjligheter för en hållbar utveckling
Hur ska Ditt företag hitta en lönsam hållbarhet? Vi behöver förstå vad det handlar om. Lönsamhet utan hållbarhet är inte längre gångbart där vår planets begränsningar i flera avseenden redan är överskridna. Miljö- och klimatutvecklingen har satt press på oss som sista generation, att skapa förändringar och vända utvecklingen.
Vi står inför ett  paradigmskifte och en omställning som måste ske i alla system. Hur är det möjligt och hur kan vi anta utmaningen och i den verksamhet vi verkar i?
Vi möts i nätverket för att inhämta kunskap, diskutera, hitta gemensamma utmaningar, nya samarbeten och korsbefruktningar. Syftet är att identifiera företagets värde och möjligheter och hitta de förändringar som bör ske och i det affärsutrymme som företaget ska verka i. Att navigera i en osäkertid kräver ödmjukhet och lyhördhet. Resan är lättare om Du ingår i ett sammanhang där vi alla står inför arbetet med en hållbar utveckling.

Till nätverket är Du (företaget) välkommen att delta kostnadsfritt för att upptäcka hur vi jobbar och nätverkets möjligheter. 

Så här fungerar våra nätverksträffar – Vi träffas inte bara för att prata, vi jobbar!

Du avsätter fyra viktiga förmiddagar under ett år!
Varje träff har ett tema och en gästföreläsare som utifrån sin profession delger kunskap och insikter i ämnet. Därefter följer vi AffärsUTrymmets metodik och Du arbetar under förmiddagen med att hämta hem så mycket du bara kan och i samverkan med andra.
07.30-08.00  Drop-in. Vi bjuder på frukost.
08.00- ca 11.30 AffärsUTrymmet
11.30-12.00 Nätverkande/Fri tid

Medlemskap

 • Företag är medlem i  Nätverket. Medlemsavgiften är 2 500 kr exkl. moms/löpande årsbaserat.
 • Företaget har möjlighet att teckna två personer i ett medlemskap
 • Det är av stor vikt att man som företagsmedlem kommer på de årliga träffarna.
  Vi uppmuntrar alla medlemmar att alltid ha en representant på plats.
 • Nätverket har fyra huvudträffar per år och datum för årets träffar är fastställda inför varje nytt år. 
  I medlemskapet erbjuds där utöver kompetensutveckling, seminarium och workshops
 • I medlemskapet ingår och som vår vägledare, en bok som Du kommer att ha stor behållning av i arbetet med företagets hållbara utveckling!

Vill Du också vara med. Gör så här!

 1. Maila din intresseanmälan på natverket@affarsutrymmet.se
 2. Vi mailar dig tillbaka ett enkelt formulär som du fyller i.
 3. KLART.  Nu har du en inbjudan att vänta till nästa träff och fakturan kommer per post för ditt medlemskap.

VARMT VÄLKOMMEN IN I NÄTVERKET!

orig_logga_med_utrymme_omkring

PARTNER

box

NATIONELL PARTNER

epson