UTBILDNINGAR ÄGARE, STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING

Grunderna i styrelsearbete
– första steget för hållbar utveckling!


UTBILDNINGEN KAN GENOMFÖRAS PÅ PLATS ELLER ONLINE.
Målgrupp: Styrelsearbete, för dig som äger och driver företag.

Styrelsearbete – varför det och vad är styrelsearbetets grunder?
Styrelsekunskap är en viktig kunskap och en ovärderlig tillgång när det gäller att styra och driva ett företag med hållbar utveckling. Många små- och medelstora företag både äger, leder- och styrs av samma personer och man sitter med andra ord med flera ”hattar” – roller.
Känner du igen dig?

Vet man inte hur ett styrelsearbete fungerar eller vad styrelsens arbete och ansvar är, ja då är det svårt att förstå vilken tillgång det faktiskt kan bli för företaget!
Är du inte beredd att ta in en extern person i styrelsen än så är det en bra början att lyfta ditt egna styrelsearbetet till en bättre och mer proffsig nivå och som gagnar verksamhetens utveckling redan nu. Med ökad insikt och förståelse är det lättare att ta kliv i styrelse- och företagsutvecklingen.

Första steget är att skaffa sig den grundläggande kunskapen och att få möjlighet att lyfta frågor och funderingar som berör den egna verksamheten.

INNEHÅLL

Grunderna i styrelsearbete är en halvdagsutbildning/workshop som riktar sig till ägare och styrelse i små- och medelstora företag. Vi går igenom grunderna i styrelsearbete och utifrån ert kunskapsläge idag. Workshopen utgår från företagets verksamhet. Vi tar självklart upp vikten av ett så kallat ägardirektiv också.

Vi vill se er växa och våga utveckla verksamheten med bra styrning och ledning!

LÄRARE

Maria Floxner har under tio år arbetat med styrelse- och ledningsutveckling för bland annat små och medelstora företag på uppdrag som verksamhetsansvarig i region Öst. Hon har också genom åren genomfört föreläsningar, drivit styrelseprojekt och workshops samt varit mentor till företag och en speakingpartner för företagsägare och ledare. Maria är också initiativtagare till Styrelsepodden.

Efter utbildningen: kan ni få mer hjälp med vidareutveckling;
– Ägardirektiv
– Fortsatt utveckling av styrelsearbetet
– Mentorskap
– Specifik efterfrågan


Notering: Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap har professionella Partners som möjliggör att vi kan leverera på alla nivåer av företags- och styrelseutveckling. (Små och medelstora företag, organisationer, kommunalt ägda bolag)

Vill du bli en certifierad styrelseledamot rekommenderar vi StyrelseAkademiens ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” ( 2-dagars utbildning med certifieringsmöjligheter)

INFORMATION

Kursdokumentation

Övningar

Diskussion/frågor

DATUM:

Enligt överenskommelse och offert.

OMFATTNING:

1/2 dag (ca 4 tim)

PLATS:

Vi kommer till er! (eller i överenskommen lokal)
Utbildningen går också att genomföra digitalt!

PRIS:

Enligt offert och överenskommelse.
Vi anpassar priset beroende på hur många ni är. Priset på utbildningen är väl värt pengarna och definitivt anpassat för mindre företag för att öka tillgängligheten. Priset ska inte vara ett hinder.
Om det väcker ditt intresse ska du absolut ta ditt nästa steg och kontakta oss.

KONTAKT:

Maria Floxner 0706-20 96 56